Kunnianhimoinen aluepolitiikka


Maaseudun elinvoima ja elämisen edellytykset eri puolilla Suomea on turvattava. EU tekee jo nyt hyvää aluepolitiikkaa. Siitä on syytä pitää kiinni.

Eri puolilla Suomea, ja Eurooppaa, on pidettävä elämisen edellytykset ja menestymisen mahdollisuudet kunnossa. Esimerkiksi Suomessa on vuosikymmenet tehty päätöksiä, joilla  kaupungistumista on vauhditettu verrattain paljonkin – ja 2000-luvulla vieläpä selvästi isojen kaupunkien ja etenkin metropoliseudun suuntaan. 

Tasapainoisempi aluerakenne olisi kriisinkestävämpi, ja todennäköisesti samalla myös ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpi, kun uutta ei tarvitsisi rakentaa niin paljoa ja kun ihmiset pystyisivät paremmin valitsemaan haluamansa asuinseudun. Taloudellista kestävyyttä taas edesauttaa kattava korkeakoulutusverkosto sekä yritystoiminnan edellytyksistä huolehtiminen. 

Keskeinen osa Euroopan Unionin toimintaa on ns. koheesiopolitiikka, jonka ideana on tasata alueiden välisiä eroja ja varmistaa se, että myös hieman heikommin pärjäävät alueet pysyvät menossa mukana. Samalla aluepolitiikalla kehitetään alueiden elinkeinorakennetta. Tämä EU:n aluepolitiikan näkemys on kerrassaan erinomainen ja sen tulee jatkua.

Olen kirjoittanut aluepolitiikasta ihan kohtuullisen paljon, mm. yhden kirjan. 🙂 Tietoa ’Missä syrjä sijaitsee? -Kun kaupunki ei ole kaikki.’ -teoksesta löytyy täältä
Muuten blogikirjoituksia maaseudusta ja aluepolitiikasta voit lukea täältä

      

Share Button