Valtuustoaloite: Neuvolatoiminnan kehittäminen


Satavuotias suomalainen neuvolatoiminta on yksi meidän hyvinvointiyhteiskuntamme kulmakiviä. Äitiys- ja lastenneuvolat tavoittavat käytännössä kaikki lapset ja perheet, ja neuvolatoiminnan hyödyt on laajasti ymmärretty. Kainuussakin voimme olla ylpeitä neuvolatoiminnastamme, sekä sen hyvästä yhteydestä keskussairaalan synnytys-, perhe- ja lastenosastoon.

Neuvolatoiminnankin on syytä kehittyä ajan mukana. Tästä syystä esitämme tässä valtuustoaloitteessa muutamia kehityskohteita. Kehittäminen vaatii osaltaan myös panostuksia, mutta on erittäin todennäköistä, että panostukset maksavat itsensä takaisin perheiden parempana hyvinvointina ja vähäisempinä ongelmina jatkossa.

Äitiysfysioterapian tarjoaminen kaikille synnyttäneille

Raskaus ja synnytys muuttaa äidin kehoa merkittävästi. Kunnollinen palautuminen raskaudesta ja synnytyksestä parantaa äidin terveyttä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä, ja edesauttaa osaltaan tavoittelemaan haluttua lapsilukua.

Tällä hetkellä Kainuussa ei tarjota äitiysfysioterapiaa lähtökohtaisesti kaikille synnyttäneille. Esitämmekin, että hyvinvointialue rupeaisi tarjoamaan, jotta synnytyksestä palautuminen olisi parempaa ja pitkäkestoisia vaivoja jäisi vähemmän. 

Synnytysvalmennuksen kehittäminen

Synnytykseen valmistautuminen on monipuolinen ja laadukas ketju: neuvolasta ja soten/hyvinvointialueen järjestämästä perhevalmennuksesta, tarvittaessa asiaan perehtyneiden synnytyspelkokätilöiden vastaanottoon. Netistä löytyy myös luotettavaa tietoa perusasioista. Synnytykseen valmistautuminen on todetusti hyödyllistä parantaen toki itse synnytyskokemusta, mutta myös kiintymyssuhteen muodostumista sekä vähentäen synnytyksen jälkeistä masennusta.

Synnytykseen valmistautumisen tueksi on olemassa myös kaupallisella pohjalla verkkoon rakennettuja perusteellisia synnytysvalmennuskokonaisuuksia. Tällaisen käyttöönottaminen tukisi osaltaan synnytykseen valmistautumista ja vapauttaisi asiantuntijoiden resursseja niihin tapauksiin ja hetkiin, joissa kohtaaminen, keskustelu ja kuuntelu on tärkeää. Esitämmekin, että hyvinvointialue tarjoaisi mahdollisuutta tällaiseen tutustumiseen.

Voimaperheet-toimintamallin ottaminen käyttöön

Kainuu on ollut mukana Voimaperheet-toimintamallissa, mutta siihen osallistumisesta on päätetty luopua. Tämä digitaalinen toimintamalli on kehitetty lastenneuvolaan alle kouluikäisten lasten käytösongelmien tunnistamiseen ja varhaiseen hoitoon.

Voimaperheet-menetelmällä on tutkitusti positiivinen vaikutus lasten käytösongelmien hoitamisessa. Digitaalisuutensa ansiosta siihen on helppo osallistua perheen asuinpaikasta riippumatta. Esitämmekin, että Kainuun hyvinvointialue ottaa Voimaperheet-toimintamallin käyttöön.

 

Kuhmossa 31.10.2022

Aloitteen allekirjoitti 14 valtuutettua.

Share Button