Eurovaaliteesini


Sain eurovaaleissa 4801 ääntä, ja olen siihen kyllä todella tyytyväinen.
Erityisesti lämmittää tällainen huima harppaus:

 

Eurovaaliteemani olivat:

1. Päästökauppa on korjattava

Ilmastonmuutoksen hillintä on koko ihmiskunnan kohtalonkysymys, ja EU on siinä avainasemassa. EU on riittävän iso toimija kirittäkseen kansainvälistä ilmastopolitiikkaa globaaleissa neuvotteluissa. (Tätä se on tehnytkin!) Lisäksi EU-tason päätöksillä on väliä – onhan kyse yli 500 miljoonan ihmisen talousalueesta.

Päästökauppa – eli hinta hiilidioksipäästöille – on erinomainen ohjauskeino päästöjen vähentämiseksi. Tällä hetkellä kuitenkin päästöoikeuksia jaetaan liikaa ilmaiseksi. Samalla päästöoikeuden hinnan pitää olla nykyistä korkeampi.

2. Maataloustukia on suunnattava ympäristön tilan parantamiseen, ei suurtilallisten peltohehtaareihin

Maataloustukia maksetaan tällä hetkellä sekä suoraan peltohehtaarien perusteella (ns. hehtaarisidonnaiset tuet) että ympäristön tilan & eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja maaseudun elävyyden varmistamiseksi. Komissio on esittänyt leikkauksia etenkin viimeksi mainittuihin.

Tämä pitää olla ihan toisin päin. Hehtaarien tukemisen sijaan pitää nimenomaan tukea ympäristön tilan parantamista, hiilensidontaa ja eläinten hyvinvointia.

3. Pidetään ihmiset mukana

Populismin nousu ympäri Eurooppaa kertoo etenkin siitä, että osa ihmisistä ei voi hyvin. On köyhyyttä, osattomuutta, epäreiluuden kokemuksia ja pelkoa tulevasta.

Meidän pitää tehdä politiikkaa, joka pitää kaikki mukana. Tasata tuloeroja, huolehtia työllisyydestä, varmistaa hyvinvoinnin tasaisempi jakautuminen sekä tulevaisuuden pelottelun sijaan toimia ja luoda toivoa. 

4. Euroopan Unionia tarvitaan enemmän

EU perustettiin pian toisen maailmansodan jälkeen takaamaan se, että maanosassamme ei enää koskaan sodita. Tämä EU:n olemassaolon syy on edelleen olennainen – jopa pelottavan tärkeä. 

Sen lisäksi ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, ympäristön kemikalisoituminen, humanitaarinen maahanmuutto, konfliktit eri puolilla maailmaa, Suomen kilpailukyvystä huolehtiminen sekä ihmisten lisääntyvä liikkuminen työn, vapaa-ajan ja rakkauden perässä ovat kaikki asioita, joihin kannattaa vastata nimenomaan Euroopan tasolla.

EU:ta tarvitaan edelleen, ja jopa entistä enemmän.

Share Button