Siljan EU CV


 

Politiikan puolella karttunut kokemus

Vedin vihreiden maatalouspoliittisen ohjelman valmistelun. Siinä otimme kantaa myös EU:n maataloustukipolitiikkaan.

Metsätalouspolitiikan osalta perehdyin etenkin LULUCF-keskusteluun, jonka tavoitteena on vähintäänkin säilyttää hiilinielujen taso ennallaan. 

Työuran aikana kertynyt osaaminen

2009-12 olin töissä Euroopan kemikaalivirastossa huolehtimassa siitä, että kemikaalien rekisteröinti onnistuu. REACH-asetuksen ensimmäinen rekisteröintimääräaika oli juuri silloin. Tulipahan kemikaalivirasto-työrupeaman aikana tutustuttua myös muuhun EU:n kemikaalilainsäädäntöön – etenkin kemikaalien vaarallisuusluokittelua ja pakkausmerkintöjä koskevaan CLP-asetukseen.

Kajaaniin muutettuani olen ollut töissä Kainuun Edulla ja tehnyt kansainvälisiä, komission suoraan rahoittamia, hankkeita. Käytännössä siis INTERREG IVC, BSR ja EUROPE. Näissä projektitöissä on tullut tutuksi eri aihepiirit digitalisaatiosta materiaalitutkimukseen ja tietysti EU:n aluekehitys-, koheesio- ja innovaatiopolitiikkakin.

Share Button