Minusta sanottua


”Tunnen Siljan erinomaisena metsäntuntijana ja olen saanut häneltä monta hyvää näkökulmaa Euroopan parlamentin tiukkoihin metsäkeskusteluihin. Siljan luotsaamana vihreiden maatalousohjelmasta tuli todella hyvä. Hänelle voin vain toivoa menestystä eduskuntavaaleissa.”
– Heidi Hautala, europarlamentaarikko

”Kun maailma muuttuu ympärillämme, on myös meidän kyettävä muuttumaan. Sen vuoksi politiikka kaipaa henkilöitä, joilla on kykyä saada tarvittava muutos aikaiseksi. Silja rohkeus ja päämäärätietoisuus tekee hänestä henkilön, joka kuuluu eduskuntaan.”
– Antero Vartia, Vihreiden kansanedustaja Helsingistä

”Vuosikymmenet vihreissä ovat opettaneet minut näkemään melko hyvin ne henkilöt, joilla on halutessaan mahdollisuus edetä politiikassa pitkälle. Silja on yksi heistä. Hänestä huokuu intohimo uusiin asioihin perehtymiseen ja rakentavan keskustelun käymiseen myös eri mieltä olevien kanssa. Niitä taitoja politiikan huipulla tarvitaan.

Maatalouspoliittisen ohjelman teko oli pitkään työn alla. Rohkenen sanoa, että ilman Siljan tarmoa, taitoa ja pitkäjännitteisyyttä ohjelman teko olisi voinut jäädä kokonaan tai ainakin johtanut moniin ristiriitoihin. Nyt vihreillä on Suomen paras maatalouspoliittinen ohjelma, jota jopa MTK:n puheenjohtaja osaa arvostaa. Siljan laaja perehtyneisyys politiikan eri sektoreihin näkyy myös esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuuden metsä-teemaisissa kolumneissa, toimimisessa Vihreissä Naisissa, osallistumisessa koulutuspoliittiseen keskusteluun ja vihreiden energiavision laadinnassa.

Vuosien ajan tekemämme yhteistyö Maaseutu- ja erävihreiden hallituksessa on saanut minut vakuuttuneeksi siitä, että Siljasta tulee erinomainen kansanedustaja.”

Lea-Elina Nikkilä
Joutsan Vihreiden pj, Joutsan kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Puoluehallituksen varajäsen
’Koijärven konkari’

 

”Olen alusta asti seurannut Siljan matkaa politiikassa, ja joka käänteessä ihmetellyt sitä tarmoa, millä Silja asioita edistää, kaikista haasteista huolimatta. Mietin aina, että kunpa kaikki näkisivät yhtä paljon vaivaa asioiden eri laitojen selvittämiseksi ennen kuin tekevät päätöksiä. Ihailen myös Siljan rohkeutta tuoda asiantuntemuksensa esille. Me ihmiset helposti mukaudumme auktoriteettihahmojen mielipiteisiin, mutta Silja uskaltaa olla eri mieltäkin. Silja ei yritä olla se suosituin vaan se, joka tekee oikein. Se ei varmasti ole aina helppoa. Kantavana voimana täytyy olla se intohimo, joka Siljalla on politiikkaan. Sen intohimon näkee siitä, kuinka Silja syttyy, kun hän kertoo työstään ja siitä, kuinka hän saa muutkin innostumaan asioihin vaikuttamisesta. Yksi itselleni tärkeimmistä asioista on myös se, että Silja ei katso vain seuraavaa kvartaalia tai seuraavaa hallituskautta vaan hän tekee työtä, jolla on vaikutusta meidän lastemme lasten elämään. Enemmän kuin koskaan, me tarvitsemme näitä ihmisiä, joilla on uskoa, toivoa ja sinnikkyyttä. Nämä erityislaatuiset ihmiset auttavat meitä tekemään valintoja ja muutoksia paremman tulevaisuuden puolesta. En keksi mitään muuta, mitä voisin omalta kansanedustajaltani toivoa.”
– Anu Immonen, Psykologian yo, KTM

 

”Silja Keränen on niitä ihmisiä, joista heti ensivaikutelmalta henkii pätevyys, terve järki, uskallus ja aito halu tehdä asioista parempia. Hänellä on jalat vahvasti maassa, asiantuntemus kohdallaan ja kyky toimia tehokkaasti vaikeissakin tilanteissa.”
– Lasse Miettinen, vihreiden puoluesihteeri

”Silja on poliitikko, jolle luonto, ympäristö ja ihmisten hyvinvointi on tärkeää. Hän ei vain puutu epäkohtiin, vaan esittää myös konkreettisia parannuksia asioihin. Hän omaa laajan tietämyksen seurauksista mitä esimerkiksi tämän päivän energiantuotanto tekee luonnolle ja ilmastolle. Siljan avoimuus kuunnella ihmisiä ja vaikuttaa asioihin tekee hänestä sen poliitikon, jota minä haluan tukea päättämään asioista.”

– Anne Matilainen, diakoniatyöntekijä

”Silja is one of those brilliant persons who take initiative and pushes things to the end. For example, once I was in an airport with her and we saw a known Finnish politician and MEP sitting near to us. Silja told me that the politician might be willing to give a speech in an event Silja was organising, so she went to the MEP, introduced herself, explained her case, and got the necessary contact details to organise the rest.”
– Tuomo Honkanen, IT Officer in European Chemicals Agency (Siljan kollega Kemikaalivirastossa)

Share Button