Minusta sanottua

Silja Keränen

Tälle sivulle on koottu tekstejä ihmisiltä, jotka haluavat kertoa suosituksensa minusta. Siitä heille valtava kiitos! 🙂

 

”Silja on diplomi-insinööri, harjaantunut ajattelemaan ratkaisukeskeisesti. Hän on selkeä, johdonmukainen, pitkäjänteinen ja periaatteellinen.”
-Satu Hassi, Vihreä poliitikko

 


 

”Silja on tehnyt minuun vaikutuksen johdonmukaisella työllään sen hyväksi, että Vihreät voisi olla koko maan puolue. Hän on nostanut rohkeasti keskusteluun vaikeitakin teemoja ja ennen kaikkea myös ratkaisuja liittyen maa -ja metsätalouteen ja elämään kaupunkiseutujen ulkopuolella.

Tarvitsemme EU-parlamenttiin ihmisiä, joilla on ymmärrystä Suomen asemasta osana Eurooppaa. Siljalla on vahvaa aluepoliittista näkemystä ja lisäksi kokemusta EU:ssa toimimisesta. Siksi äänestän Siljaa.”

– Outi Huusko, Uudenmaan Vihreiden pj
 
 

 
”Olen alunperin tutustunut Siljaan työn kautta ja nähnyt, kuinka tunnollinen, asioihin perehtyvä ja omistautuva hän on. Siljalla on sydän paikallaan, järki päässä ja oikeudenmukainen mieli. Olen usein ajatellut, että siinäpä vasta viisas ihminen vihreää politiikkaa tekemään! Siksi kannattaa äänestää Siljaa! 💚”

– Miia Rönkkö


 ”Tunnen Siljan erinomaisena metsäntuntijana ja olen saanut häneltä monta hyvää näkökulmaa Euroopan parlamentin tiukkoihin metsäkeskusteluihin. Siljan luotsaamana vihreiden maatalousohjelmasta tuli todella hyvä.”

– Heidi Hautala, europarlamentaarikko

 

 


Silja on uuttera, akateemisesti sivistynyt, osaava ja vastuuntuntoinen kainuulainen, jolle luonto ja lapset sekä kotimaakunnan ja maailman elinkelpoisuus ovat tärkeitä. On ollut hienoa seurata Siljan polkua vahvaksi vastuunkantajaksi, joka rohkenee tarttua vaikeisiinkin asioihin ja vie tärkeiksi koettuja asioita rakentavasti eteenpäin.

Emme voi palata kauas menneisyyteen luonnon neitseelliseen alkukotiin mutta voimme tehdä paljon turvataksemme itsellemme ja tuleville sukupolville kelvollisen elinympäristön. Siljan kyvyllä oppia ja omaksua uutta tietoa, yhteistyötaidoilla ja realistisilla näkemyksillä on mahdollista saada aikaan toivottuja tuloksia yhdessä tehden.”

– Aune Kariluoto, eläkkeellä oleva Siljan entinen opettaja, rehtori, Kajaani


 

”Silja Keränen on vahva ääni maakuntien ja luonnon puolesta. Hän on osoittanut kykynsä johtaa vihreiden puoluevaltuustoa ja on vihreiden arvojen luja puolustaja. Silja ymmärtää erinomaisesti sekä kaupunkien että maaseudun haasteet ja mahdollisuudet.”

– Eva Tawasoli, Alue- ja kaupunginvaltuutettu Vantaalta

 ”Olen tuntenut Siljan 11 vuotta, ensin työkaverina, sittemmin toimiessamme Kainuun Vihreissä. Minä äänestän Siljaa, koska hän perehtyy asioihin perinpohjaisesti ja ottaa yhteisten asioiden hoitamisen tosissaan. Jos hän ei jotain tiedä, hän ottaa siitä selvää, tutkii ja kyselee. Silja ei pelkää ottaa puheenvuoroja isoissakaan kokouksissa ja tarvittaessa kyseenalaistaa tekeillä olevat päätökset ja niiden perustelut. Ei siksi, että hän olisi vallanhimoinen, vaan sen vuoksi, että hän todella välittää siitä, että asiat hoidetaan perinpohjaisesti ja että kaikki päätöksentekoon tarvittavat tiedot ovat päätöksentekijöiden tiedossa. Silja ei aja asioita kuitenkaan sokeasti ensituntuman mukaan, vaan on valmis kuulemaan muiden mielipiteitä ja hyvät perustelut saatuaan viilaamaan kantaansa. Hän myös tekee mielellään yhteistyötä yli puoluerajojen.”
 
– Nina Jyrkäs

 


”Silja on määrätietoinen, periksiantamaton ja asioihin syvällisesti perehtyvä. Hän on kainuulainen ja kansainvälinen, pohjoisen Suomen tuntija ja vaikuttaja, jolla on jalat vahvasti maassa ja sydämessä rohkeus toimia sen puolesta, mikä on tärkeää. Hän tuntee maaseudun, kaupungin ja metsän asiat ja etsii aina niiden yhteistä, kestävää hyvää. Silja tekee mitä lupaa, tehokkaasti, taitavasti ja ihmisiä laajasti kuunnellen.”
– Lasse Miettinen, vihreiden entinen puoluesihteeri

 


 

”Vuosikymmenet vihreissä ovat opettaneet minut näkemään melko hyvin ne henkilöt, joilla on halutessaan mahdollisuus edetä politiikassa pitkälle. Silja on yksi heistä. Hänestä huokuu intohimo uusiin asioihin perehtymiseen ja rakentavan keskustelun käymiseen myös eri mieltä olevien kanssa. Niitä taitoja politiikan huipulla tarvitaan.

Maatalouspoliittisen ohjelman teko oli pitkään työn alla. Rohkenen sanoa, että ilman Siljan tarmoa, taitoa ja pitkäjännitteisyyttä ohjelman teko olisi voinut jäädä kokonaan tai ainakin johtanut moniin ristiriitoihin. Nyt vihreillä on Suomen paras maatalouspoliittinen ohjelma, jota jopa MTK:n puheenjohtaja osaa arvostaa. Siljan laaja perehtyneisyys politiikan eri sektoreihin näkyy myös esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuuden metsä-teemaisissa kolumneissa, toimimisessa Vihreissä Naisissa, osallistumisessa koulutuspoliittiseen keskusteluun ja vihreiden energiavision laadinnassa.

Vuosien ajan teimme Siljan kanssa tiivistä yhteistyötä Maaseutu- ja erävihreiden hallituksessa. Nyt yhteistyö jatkuu puoluehallituksessa ja puoluevaltuuskunnassa, jonka pätevänä ja arvostettuna puheenjohtajana Silja luotsaa puolueen ohjelmatyötä tulevalle vuosikymmenelle.”

Lea-Elina Nikkilä
Joutsan Vihreiden pj, Joutsan kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Puoluehallituksen varajäsen
’Koijärven konkari’


”Silja on vilpittömästi ja sydämestään vihreä arvoiltaan. Viisas ja vaatimaton ahertaja. Politiikka kaipaa Siljan kaltaista naista, naista jolla on jalat maassa, arvomaailma kohdallaan ja tahtoa ja taitoa tehdä politiikkaa. Hän on hyvis, älykäs ja sanavalmis, tekevä ja asialle omistautunut.

Siljalla on taito hoitaa hankalatkin asiat asiallisesti, kärsivällisesti ja rohkeasti – arvostusta ansaiten yli puoluerajojen. Hän jaksaa aina olla aidon ystävällinen, silloinkin kun on eri mieltä.

Siljan toimintaa läheltä seuratessa voi todeta, että yhdelläkin ihmisellä on merkitystä politiikassa! Järkevällä ja sovittelevalla tyylillään Silja tuo vihreitä arvoja käytäntöön näkyvästi ja tehokkaasti.

Ilman Siljaa ei Kajaanin kaupunkistrategiassa vuosille 2019-2022 olisi yhtenä neljästä kasvuteemasta Resurssiviisautta luontokaupungissa!

Silja osaa pyytää niin kauniisti ja neuvoa niin empaattisesti, että hänen kanssaan huomaa päätyvänsä iloisella mielellä milloin mihinkin letunpaistoon. Innolla odotan jo seuraavaa kertaa!

Arvostan Siljaa ystävänä, naisena ja äitinä sekä ennen kaikkea rohkeana ja ahkerana vihreänä edelläkävijänä Kainuun korvessa.”

Anne Kemppainen
kätilö ja seksuaalineuvoja
vihreä kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu

 

 

”Siljalla on ainutlaatuinen kyky ja halu löytää kompromissejä silloinkin, kun eri näkökulmat näyttävät täysin yhteensovittamattomilta. Tätä taitoa politiikassa tarvitaan kipeästi juuri nyt, kun Suomi on monella tapaa polarisoitumassa. Räksyttäminen on helppoa. Suomi kuitenkin tarvitsee poliitikkoja jotka puolustavat kantojaan jämerästi mutta faktapohjaisesti ja vastapuolta kunnioittaen. Toisin sanottuna, Suomi tarvitsee Siljan.”
-Jakke Mäkelä

 


”Olen alusta asti seurannut Siljan matkaa politiikassa, ja joka käänteessä ihmetellyt sitä tarmoa, millä Silja asioita edistää, kaikista haasteista huolimatta. Mietin aina, että kunpa kaikki näkisivät yhtä paljon vaivaa asioiden eri laitojen selvittämiseksi ennen kuin tekevät päätöksiä. Ihailen myös Siljan rohkeutta tuoda asiantuntemuksensa esille. Me ihmiset helposti mukaudumme auktoriteettihahmojen mielipiteisiin, mutta Silja uskaltaa olla eri mieltäkin. Silja ei yritä olla se suosituin vaan se, joka tekee oikein. Se ei varmasti ole aina helppoa.

Kantavana voimana täytyy olla se intohimo, joka Siljalla on politiikkaan. Sen intohimon näkee siitä, kuinka Silja syttyy, kun hän kertoo työstään ja siitä, kuinka hän saa muutkin innostumaan asioihin vaikuttamisesta. Yksi itselleni tärkeimmistä asioista on myös se, että Silja ei katso vain seuraavaa kvartaalia tai seuraavaa hallituskautta vaan hän tekee työtä, jolla on vaikutusta meidän lastemme lasten elämään. Enemmän kuin koskaan, me tarvitsemme näitä ihmisiä, joilla on uskoa, toivoa ja sinnikkyyttä. Nämä erityislaatuiset ihmiset auttavat meitä tekemään valintoja ja muutoksia paremman tulevaisuuden puolesta.”
– Anu Immonen, psykologi, KTM

 


”Siljassa yhdistyvät poliittinen taito ja ihmisen lämpö, viisaus ja välittäminen. Arvostan suuresti Siljan kykyä huomioida kaikessa päätöksenteossa ympäristön ja luonnon säästämisen näkökulma. Silja on luonnon ja ympäristön puolella myös ihmisen hyväksi, paikallisesta näkökulmasta.

Kainuulaisessa elinkeinoelämässä on paljon raskaasti ympäristöä kuormittavaa toimintaa ja tämä näyttäisi vain lisääntyvän. Ilman Siljan päättäväisyyttä, diplomi-insinöörin osaamista ja luonnonrakkautta tämä olisi lohdutonta. Kiitos Siljan vaikuttamistaitojen ja osaamisen, minulla on uskoa siihen, että maakunnassamme on mahdollisuus toimia luontoa säästävämmin ja paras teknologia huomioiden myös käytännön tasolla. Silja on osoittanut, että hänen poliittisen toiminnan motiivi on myös pohjoisten ihmisen hyvinvointi sellaisena, jota minä luontoihmisenä arvostan.

Silja osaa myös sanoa ei ja siirtyä ympäristön puolella silloin, kun sitä liian raskaalla kädellä kuritetaan. Silja on poliitikko, joka toimii taitavasti yli puoluerajojen tavoitteensa puolesta. Silja saa uskomaan, että tällä sinisellä planeetalla on vielä mahdollisuus. Minun luonnonsuojelijan sydämeni halusi lähteä tukemaan Siljaa. ”

– Virpi Juvonen, FM biologi, opettaja, Kainuun luonnonsuojelupiirin pj 1995-2005 ja 2015-17.


 


”Silja on poliitikko, jolle luonto, ympäristö ja ihmisten hyvinvointi on tärkeää. Hän ei vain puutu epäkohtiin, vaan esittää myös konkreettisia parannuksia asioihin. Hän omaa laajan tietämyksen seurauksista mitä esimerkiksi tämän päivän energiantuotanto tekee luonnolle ja ilmastolle. Siljan avoimuus kuunnella ihmisiä ja vaikuttaa asioihin tekee hänestä sen poliitikon, jota minä haluan tukea päättämään asioista.”

– Anne Matilainen, diakoniatyöntekijä Kajaanissa


 

”Tutustuin Siljaan Lahden puoluekokouksen yhteydessä, kun minut valittiin Maaseutu- ja erävihreiden hallitukseen. Vuosi hallituksessa osoitti Siljan asiaosaamisen laajuuden ja ihmisläheisen johtamistaidon. Hän kohtelee ihmisiä yhdenvertaisesti. Kun Silja valittiin puoluevaltuuskunnan, myöhemmin puoluevaltuuston puheenjohtajaksi, tiesin olevani luotettavasti johdetussa organisaatiossa. Siljan kanssa on helppo toimia. Maailma tarvitsee enemmän Siljan kaltaisia päättäjiä. Puolueen varapuheenjohtajana hän on tuonut erinomaisesti esiin koko Suomea suurkaupunkinäkökulman ulkopuolelta.”
-Jukka Väisänen, vihreiden puoluevaltuuston jäsen, Turku

 


 

”Olen toiminut muutaman vuosikymmenen vihreiden aatteiden parissa Kainuussa. Toistuvasti olen joutunut toteamaan, että toiminnasta puuttuu avauksia maaseutuun, luontoon ja ennen kaikkea ekologiseen lähestymistapaan. Vaikka peruskoulu ja lukio ovat tarjonneet monimuotoisuuden ymmärtämiseen koulutusta jo neljänkymmenen vuoden ajan, keskeisissä elinkeinoissa ja päätöksenteossa juuri mikään ei ole muuttunut. Tätä taustaa vasten Silja Keränen on tuonut tarjolle uuden poliittisen toiminnan mallin, jossa niin talouselämän, ympäristönsuojelun, kotimaakunnan kuin maailmankin ajankohtaisimmat ongelmat ovat mukana. Näistä suurimpana ilmasto-ongelmat. Siljan tarjoamalle linjalle ei ole vaihtoehtoja. Hänen asettamissaan tavoitteessa on ajankohtaisuutta ja realismia, jonka toivoo saavan vastakaikua ja tuottavan tuloksia – nopeasti.”
-Raimo Kantola, FM, eläkeläinen, biologi, Paltamo


”Silja is one of those brilliant persons who take initiative and pushes things to the end. For example, once I was in an airport with her and we saw a known Finnish politician and MEP sitting near to us. Silja told me that the politician might be willing to give a speech in an event Silja was organising, so she went to the MEP, introduced herself, explained her case, and got the necessary contact details to organise the rest.”
– Tuomo Honkanen, IT Officer in European Chemicals Agency (Siljan kollega Kemikaalivirastossa)”Siljalla on näkemystä ja kokemusta maaseudun sekä kaupunkien elinvoiman kehittämisestä niiden voimavaroihin perustuen – unohtamatta ihmisiä ja ympäristöä.

Energia, metsä, puu, maaseutu, koulutus, ihmiset, luonto, työ, yrittäminen ja Pohjois-Suomi – näitä asioita Silja on edistänyt vihreässä politiikassaan reilulla, ratkaisukeskeisellä ja asioihin paneutuvalla otteella.

Katarina Timisjärvi, Oulu

 

 

 

 ”Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista aiheista, mutta pysytellyt politiikan ulkopuolella. Ajattelin, että kyllä ne asiat hoituvat ilman että ilmaisen mielipidettäni tai kantaani sosiaalisen median kevyitä klikkaamisia lukuunottamatta. Sitten tuli Talvivaara, ihan tuohon kotikaupunkini kupeeseen. Sitten tuli hallitus ja leikkaukset koulutukseen ja sosiaaliturvaan. Klikkailut ja postaamiset eivät enää riitä; tarvitaan sitoutuneita, rehellisiä ja työtä pelkäämättömiä ihmisiä edustamaan minua ja minun arvojani.

Tuen Siljaa, sillä olen nähnyt kuinka hän on toiminut kaupunginvaltuutettuna. Tuen Siljaa, sillä hänen ajamansa asiat ovat elintärkeitä koko planeetallemme ja tuleville sukupolvillemme.

Tuen Siljaa, sillä hän toimii kuten lupaa – minä luotan häneen.”

– Kirsi Huotari, hankekoordinaattori Kajaanista”Silja Keränen on älykäs ja taitava poliitikko, hyvä neuvottelija ja sinnikäs paremman maailman puolesta taistelija. Silja tarkastelee suuria kokonaisuuksia, eikä vain puhu vaan saa asioita tapahtumaan. Hän keskustelee rakentavasti myös eri mieltä olevien kanssa ja herättää siten arvostusta ja luottamusta ympärillään.”
 
Johanna Kohvakka    Jani-Petri Martikainen  Leena Riittinen
 


”Silja on asiantunteva, neuvotteleva, kuunteleva ja sympaattinen poliitikko.”
– Jyrki Mäkelä, Biologi, yläkoulun opettaja Kuusamosta

 


”Osallistuin vuosina 2017–2018 Siljan johtamaan Vihreiden maatalouspoliittisen ohjelman valmisteluun. Minuun teki suuren vaikutuksen Siljan kyky kuunnella työryhmän jäsenten sekä sidosryhmien erilaisia näkemyksiä, tarkastella niitä kriittisesti ja saada aikaan hyvä lopputulos. Hänen määrätietoinen ja samalla muut huomioon ottava tapansa tehdä politiikkaa on juuri sitä, mitä tarvitaan.”
-Veijo Åberg, yrittäjä, Helsinki

 

Share Button