Turvallinen lapsuus

Silja Keränen

Meidän aikuisten velvollisuus on taata jokaiselle lapselle hyvät lähtökohdat elämään. Suomessa tämä lupaus on aika hyvin saatu pidettyä, mutta vielä meilläkin on paljon tekemistä.

Politiikkaa on tehtävä lasten etu edellä. Kaikissa päätöksissä on otettava huomioon se, kuinka ne vaikuttavat lapsiin ja heidän elämisen edellytyksiinsä. Omalta osaltani haluan olla varmistamassa sen, että meidän pienimmät oikeasti huomioidaan päätöksenteossa ja huolehditaan siitä, että jokainen lapsi saa hyvät lähtökohdat elämään. Lasten etujen huomiointi tarkoittaa myös sen varmistamista, että maapallo säilyy elinkelpoisena. 

Paljon hyvää suomalaisen hyvinvointivaltion myötä on tapahtunut – neuvolatoiminnasta, peruskouluun ja synnytyksiin. Hyvästä on tarpeen pitää kiinni, eikä toimivaa kannata muuttaa. On kuitenkin valitettava tosiasia, että kaikki lapset eivät voi hyvin. Kaikkien lasten lapsuus ei ole turvallinen. Kaikilla nuorilla ei ole hyvä olla. Meidän aikuisten velvollisuus on taata jokaiselle lapselle hyvät lähtökohdat elämään.

On tärkeää, että kuntien ja hyvinvointialueiden sekä valtion päätöksenteossa muistetaan meidän pienimmät. On tärkeää, että me teemme päätöksiä lasten etu edellä. Sujuvat neuvolapalvelut, ennaltaehkäisyyn panostaminen, laadukas varhaiskasvatus, riittävän pienet opetusryhmät tukipalvelujen ohella ovat meidän lasten hyvinvoinnin tae.

Samalla keskeistä on varmistaa se, että lapsiperheköyhyys vähenee ja lopulta poistuu. Vuonna 2020 noin 12 % lapsista kasvoi pienituloisessa perheessä, ja energiakriisin sekä hintojen nousun vuoksi todennäköisesti yhä useampi. Lapsuusiässä koetulla köyhyydellä on todettu olevan monia haitallisia seurauksia. Poliittisin päätöksin on mahdollista parantaa näiden lasten ja perheiden tilannetta. 

Nuoret ansaitsevat myös erityishuomion – ihan ylipäätänsä, mutta etenkin nyt koronan jälkimainingeissa ilmastokriisin ja sodan aikana. Toivon ja tulevaisuuden viesti sekä sitä tukevat konkreettiset päätökset ovat keskeisiä. Samalla on tärkeää huolehtia siitä, että nuorille tärkeät palvelut – esimerkiksi mielenterveyspalvelut – toimivat kunnolla. 

Lue lisää kirjoituksiani:

lapsista ja nuorista.

Myös sote-aiheiset kirjoitukseni liittyvät usein lasten, nuorten ja perheiden asioihin.

  

Share Button