Hyvinvoivat ihmiset


Julkisen vallan yksi keskeisimpiä tehtäviä on parantaa ihmisten hyvinvointia ja huolehtia osaltaan riittävistä peruspalveluista. Suomalainen hyvinvointivaltio on ylpeyden aihe – varjellaan ja kehitetään sitä edelleen. 

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydin. Monin tavoin ne palvelut toimivatkin ja hoito on erittäin hyvää. Työntekijät ovat osaavia ja järjestelmä pääsääntöisesti kunnossa. Meillä on valtavasti hyvää, mistä on tarpeen pitää kiinni. 

Samaan aikaan hyvinvointivaltion perusta natisee liitoksissaan. Sote-alan mittava henkilöstöpula, viiveet hoitoon pääsyssä, vanhustenhoidon laiminlyönnit, mielenterveyspalveluiden liian vähäinen saatavuus ja lapsiperheiden haasteet ovat tosiasioita. Toisaalta ne ovat sellaisia tosiasioita, joille voidaan myös tehdä jotain. Se vaatii pitkäjänteistä, ratkaisukeskeistä ja rakenteisiin pureutuvaa työtä. Ja rahaa. 

Konkreettisesti olen etenkin keskittynyt – ja haluan edelleen keskittyä – ovat synnytystoiminnan edellytysten turvaamiseen Pohjois-Suomessa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden parantamiseen. Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat inhimillisesti katsoen erittäin tärkeitä. Samalla ne ovat järkevää toimintaa, kun ajoissa saatu oikea apu vähentää kalliin hoidon tarvetta myöhemmin. 

Kainuun keskussairaalan synnytystoiminta on poikkeusluvan varassa. Saimme joulukuussa 2022 poikkeusluvan taas viideksi vuodeksi eteenpäin. Me tarvitsemme kuitenkin pysyvän luvan. Vain sillä tavalla synnytystoiminta – ja koko sairaalan toiminta – on varmalla pohjalla tulevaisuudessa. Etäisyydet täältä ovat liian pitkät. Lisäksi synnytyksiä on lähes 800 vuosittain, henkilökunta on osaavaa, tilat uudet ja toimivat sekä perheiden kokemukset erittäin hyviä. Tulevalla vaalikaudella uudistetaan tähän liittyvää lainsäädäntöä. Haluan tehdä kaikkeni, jotta synnytystoiminta ei Kainuussa ole vain määräaikaisten poikkeuslupien varassa. 

Minä näen hyvinvointivaltion investointina. Kun huolehdimme siitä, että peruspalvelut ovat kunnossa ja että ihmiset voivat hyvin, pärjäävät he myös itsenäisesti, ovat työkykyisiä ja osaltaan kannattelevat lähiyhteisöään ja koko yhteiskuntaa. 

Luen tämän hyvinvoivat ihmiset -teeman alle myös ihmisoikeuskysymykset sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen. Marinin hallituksen aikana ihmisoikeuksia on parannettu lukuisilla tavoilla, esimerkiksi pakolaiskiintiötä on kasvatettu, translaki on uudistettu, perhevapaat on uudistettu ja vanhentunut aborttilaki päivitetty. Ihmisoikeudet ovat kuitenkin sellaisia, että niiden eteen on tehtävä työtä jatkuvasti. Translakiin jäi vielä valuvikoja, maahanmuuttopolitiikassa on lukuisia epäinhimillisiä kohtia ja esimerkiksi poliisin pitäisi parantaa vierastyövoiman kohteluun tai seksuaalirikosten käsittelyyn liittyvää osaamistaan. 

Lue lisää kirjoituksiani:

Sosiaali- ja terveyspalveluista

Yhdenvertaisuudesta

     

Share Button