Kestävä ruoantuotanto


Ruoantuotanto tulee sovittaa ympäristön kantokykyyn ja viljelyn taloudellista kannattavuutta parantaa. Samalla pidetään huolta omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta.

Yksi oma keskeinen eurovaaliteemani on ruoantuotannon kestävyysmurroksen tekeminen. Sen myötä ruoantuotanto saadaan ekologisesti kestävälle tolalle ja viljelijöiden toimeentulo riittäväksi. Lisäksi huolehditaan ruoantuotannon omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta.

EU:n maatalouspolitiikan myötä tällainen muutos on mahdollista saada aikaan, koska EU tekee yhteistä maatalouspolitikkaa ja käyttää budjetistaan noin 40 % maataloustukiin. Tukia tulee suunnata nykyistä enemmän ympäristön ja luonnon tilaan parantaviin toimiin sekä ilmastopäästöjen vähentämiseen. Samaan aikaa viljelijöiden toimeentulo tulee taata, jotta ruoantuotanto on kannattavaa. Myös erilaisia minimiehtoja esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta tulee ottaa käyttöön nykyistä enemmän toki juuri viljelijöiden näkökulma ja toimeentulo huomioiden.

EU:n maatalouspolitiikan on turvattava myös se, että ruokaa tuotetaan eri puolilla Eurooppaa – ja myös eri puolilla Suomea. Lisäksi ruoantuotannon huoltovarmuutta on kohennettava ja siirtymää pois fossiilisista polttoaineista ja teollisesti tuotetuista lannoitteista on vauhditettava.

Olen aika paljon kirjoittanut maataloudesta, kannattaa tutustua niihin. Löydät kirjoitukset täältä

     

Share Button