Vihreää virtaa


Vaalikentillä on päässyt ilahduttavan usein keskustelemaan energia-asioista. ’Kuinka te vihreät sitten sen energian tuottaisitte, kun ei saa rakentaa Kollajaa eikä Fennovoimaa?’

Tähän vastaan, että uusiutuvalla energialla, jota voidaan hyödyntää maksimaalisesti energian varastointitapojen kehittyessä. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus ovat valitettavia tosiasioita. Niihin on reagoitava, jos haluamme jättää elinkelpoisen maapallon jälkipolville. Energia pitäisi siis tuottaa mahdollisimman hiilineutraalisti ja luonnonvaroja säästäen.

Hahmottelin Suomen energiakokonaisuutta vuodelle 2040. Sähkönkulutuksen laskusuuntaa on tavoiteltava, ja se on energiatehokkuuden kehittyessä mahdollista. Vedenkulutuksellehan kävi niin, kaikista ennusteista huolimatta. 70-luvulla veden ominaiskulutus oli noin 330 l/as/vrk ja sen ajateltiin kasvavan. Vesihuoltoverkostot tietysti mitoitettiin näiden kasvuennusteiden mukaisesti. Toisin kuitenkin kävi, kiitos veden säästön sekä tehokkaiden vesikalusteiden – nyt ominaiskulutus on noin 240 l/as/vrk.

Vuonna 2040 sähkökulutus olisi 5 % vähemmän kuin vuonna 2013 (84 TWh vuonna 2013 ja 80 TWh vuonna 2040). Vesivoimalla tuotettaisiin hieman vähemmän sähköä kuin nykyään, noin 14 % kokonaistarpeesta. Energianvarastointitapojen kehittyessä tuulivoiman osuudeksi voi laskea kolmanneksen ja aurinkoenergian 12 %. Ydinvoimaksi laskin ainoastaan Olkiluoto 3:n, joka kattaisi 18 % sähköntarpeesta. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto olisi puolestaan noin neljännes.

Sen lisäksi, että hillitsemme ilmastonmuutosta ja käytämme luonnonvaroja kestävästi, luomme myös työtä Suomeen. Investoimalla tuuli- ja aurinkoenergiaan sekä energian varastointiin, kehitämme niihin liittyvää tekniikkaa. Myös vientiin. Kysyntä maailmalla tulee kasvamaan, ja kiinalaiset ovat ihan super-tehokkaita, kun johonkin ryhtyvät. Kannattaa tarttua tilaisuuteen nyt.


Tämä kirjoitus julkaistiin Kalevassa 5.3.
Sama asia hieman eri tavalla Tekniikan Akatemisten Parasta Suomelle blogissa 11.3

Slidesharessa tämä esitysmuodossa.
Ja sitten vielä näillä minun nettisivuilla kokonaisuudessaan hahmotelma Suomen energiantuotannosta vuodelle 2040: siljakeranen.fi/energiasta.

Note: Vedenkulutustietoja tarkistin Kalevan julkaisun jälkeen, keskenään vertailukelpoiset ominaiskulutukset ovat 70-luvulla noin 330 l/as/vrk ja nykyään noin 240 l/as/vrk. Nämä on korjattu tähän blogitekstiin.

Share Button