Ei siltaa Kruununpuodinmäelle


Juuri äsken päättyi kaupunginhallituksen kokous, jossa päätettiin vuosikausia valmistellun Kajaanin keskustaajaman osayleiskaavan hyväksymisestä ja sitä kautta viemisestä lopullisesti kaupunginvaltuuston päätettäväksi. 

Esityksessä oli silta Kruununpuodinmäelle, eli tähän kohti:

Minusta siltaa ei pidä siihen rakentaa. Niinpä äänestytimme asian kokouksessa, mutta täpärästi hävisimme. Äänin 6-5 silta jäi kaavaan. 

Jätimme asiasta eriävän mielipiteen, joka kuuluu näin:

Eriävä mielipide kaupunginhallituksen kokouksen 22.10.2019 päätöksestä
§ 190 Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan hyväksyminen

Väestörakenne sekä tulevaisuudessa mm. liikkumistarpeen muutosten vuoksi vähenevät liikennemäärät eivät puolla sillan rakentamista Kruununpuodinmäelle.

Lisäksi ELY-keskus ei ole myöntänyt luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa sillan rakentamiselle, koska vaihtoehtoinen siltaratkaisu on Ponttonisillan kohdalle.

Meidän mielestämme Kajaanin kaupungin taloudellinen tilanne ei anna myöten tällaisen ison siltaratkaisun rakentamista. Kaupunkilaisten rahoja ei kannata käyttää tähän kohteeseen.

Silta Kruununpuodinmäellä heikentää luontoarvoja yleisesti, maisemaa sekä alueen kulttuurihistoriallisia arvoja. Se myös katkaisee joen molemmin puolin menevät suositut kevyen liikenteen väylät. Ja samalla myös heikentää merkittävästi Karolineburgin kartanon toimintaedellytyksiä.

Kajaanissa 22.10.2019

Kaupunginhallituksen jäsenet
Silja Keränen, Vesa Kaikkonen, Päivi Fonselius, Markku Oikarinen ja Helena Ohtonen

Jos sinäkin olet sitä mieltä, että silta ei kuulu tuohon paikkaan tai että meillä on parempaakin käyttöä noin 15 miljoonalle eurolle kuin sillan rakentaminen:
1. Kirjoita nimesi adressiin: https://www.adressit.com/ei_siltaa_kruununpuodinmaelle
2. Ota yhteyttä kaupunginvaltuuston jäseniin. (Asia ratkaistaan maanantaina 4.11.)

Share Button