Mielipide Huuhkajanvaaran ja Vimpelin hakkuusuunnitelmista


Vihreän valtuustoryhmän mielipide nähtävillä olevasta Vimpelin ja Huuhkajanvaaran hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Olemme osallistuneet aktiivisesti aiheesta käytävään keskusteluun, joten kokoamme tähän vain lyhyesti meidän keskeiset näkökulmat.

Suunnitelmassa oli myös paljon hyvää, mm. uusien kulkuyhteyksien tekeminen virkistysalueelle tai graffitiseinän tekeminen.

Hakkuita sekä Vimpelissä että Huuhkajanvaarassa pitää keventää huomattavasti. Suunnitelman lähtökohta tulee olla hakkuiden välttäminen, ja puita voi poistaa vain joistain yksittäisistä kohdista (esim. latujen varsilta). Metsäkoneella alueelle ei tarvitse mennä lainkaan.

Luontokartoitus on syytä tehdä uudelleen, koska suunnitelman pohjana käytetty on jo kymmenen vuotta vanha.

Suunnitelma on herättänyt todella paljon huolta kajaanilaisten keskuudessa. Nyt tämän maaliskuun palautekierroksen jälkeen suunnitelmaa onkin hyvä muokata (paikoin paljonkin) saadun palautteen perusteella. Sen jälkeen se olisi syytä laittaa uudelleen nähtäville kesän ajaksi, jolloin alueisiin olisi helpompi tutustua. Lisäksi kesän aikana olisi hyvä järjestää uudet yleisötilaisuudet ilta-aikaan, jolloin niihin pystyisi paremmin osallistumaan myös työssäkäyvät tai opiskelijat. Kesän palautekierroksen jälkeen sekä luontokartoitusten valmistuttua suunnitelmaa vielä päivitettäisiin ja vietäisiin sitten hyväksymiskäsittelyyn.

Tämän suunnitelman osalta kannattaa muistaa myös kaupungin strategia, jonka mukaan haluamme olla resurssiviisas luontokaupunki ja jossa sanotaan: ”Pidämme yhdessä huolta puhtaasta luonnostamme ja ympäristöstämme. Edistämme luonnon monimuotoisuutta, hillitsemme ilmastonmuutosta ja vähennämme päästöjämme.” sekä ” Helposti saavutettavat taajamametsät, laajat metsäalueet sekä esteettömät lähivirkistysalueet lisäävät hyvinvointiamme.”. Suunnitellut näin voimakkaat hakkuut virkistysalueelle sekä luonnon kannalta merkityksellisille alueille eivät ole näiden kirjausten mukaisia.

Haluamme lopuksi painottaa sitä, että ihmisten mielipiteet näihin hakkuusuunnitelmiin liittyen on tarpeen kuulla ja ottaa tosissaan. Todella moni on todella huolissaan rakkaista ja tärkeistä lähimetsistä, joita meinataan nyt hakata voimakkaasti. Kaupungilla on kuitenkin se 6000 hehtaaria talousmetsää, jossa hakkuita voi toteuttaa. Nämä lähimetsien suunnitelmat pitää tehdä ihmisten mielipiteet ja luontoarvot edellä.

Share Button