Kustannustehokkaita täsmätoimia budjettiriihessä


Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksena etenkin energian ja ruoan hintojen nousu on ollut nopeaa. Tämä aiheuttaa isoja haasteita niin kotitalouksille, yrityksille kuin kansantaloudellekin. Valtion on tarpeen tulla vastaan, jotta tilanne ei ole kenellekään kohtuuton.

Koska toiveet ovat suuremmat kuin valtion rahat, on toimet mietittävä tarkoin. Niiden on syytä kohdistua mahdollisimman tarkasti heille, joita hintojen nousu haittaa eniten. Tästä syystä ansiotuloveron, polttoaineveron, sähköveron tai ruoan arvonlisäveron alentaminen eivät ole kovinkaan kustannustehokkaita toimia, koska ne kohdistuvat myös hyvin toimeentuleviin ja tulevat valtiolle kalliiksi. Ruoan, sähkön tai polttoaineen veron alentaminen ei edes välttämättä näkyisi kuluttajahinnoissa vaan parantaisi öljy-yhtiöiden tai kaupan katetta. Samalla näiden verojen alentaminen voisi vielä kiihdyttää hintojen nousua entisestään.

Vihreät on esittänyt sosiaaliturvaetuuksien korottamista, koska hintojen nousu koettelee etenkin pienituloisia. Samoin ehdotamme energiarahaa, jolla tuettaisiin maaseutualueilla asuvia pienituloisia. Hintojen nousu kun osuu tällä hetkellä eniten juuri maaseudulla asuville. Energiarahan haaste on se, että se on uusi elementti, jonka valmistelu vie hetken. Se kannattaa kuitenkin tehdä, koska on reilua ja myös kustannustehokasta, että tuki kohdistetaan sitä eniten tarvitseville.

Silja Keränen
Diplomi-insinööri
Vihreiden puoluevaltuuston puheenjohtaja
Kajaani

Hanna Holopainen
Diplomi-insinööri, kansanedustaja
Vihreiden varapuheenjohtaja
Lappeenranta

—-
Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 24.8.2022.

Share Button