Puuta pitää käyttää sopivasti, ei liikaa


Eduskunnan varapuhemies Arto Satonen (kok) ei hyväksy vihreiden uuden puheenjohtajan Touko Aallon näkemystä siitä, että Suomeen eivät mahdu kaikki suunnitteilla olevat sellu- ja biopolttoainetehdashankkeet (Kaleva 15.7). Outo näkemys Satoselta, koska kaikkien hankkeiden toteutuessa puun käyttö ei olisi enää edes taloudellisesti kestävää.

Satosen mielipidekirjoitus

Taloudellisesti kestävä hakkuumäärä on noin 85 miljoonaa kuutiota vuodessa. Kun otetaan huomioon myös ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, vuotuiset hakkuumäärät eivät voi olla juuri nykytasoa korkeampia. Luku, johon Satonen viittaa on metsän vuotuinen kasvu (noin 100 miljoonaa kuutiota). Suomen metsät ovat nuoria, ja kasvavat siten voimakkaasti. Vuosittaista metsän kasvua ei voi pitää kestävien hakkuumahdollisuuksien määränä.

Fakta on, että metsäluonnon monimuotoisuus heikkenee edelleen. Metsätalousmetsissä tehdään jo, ja voi tehdä paljonkin, metsäluonnon monimuotoisuuden eteen. Se tarkoittaa kuitenkin rauhaan jätettyjä kuvioita, paikoin kevyempää metsänkäsittelyä sekä säästö- ja lahopuiden jättämistä. Tällöin metsän kasvun maksimaalinen hyödyntäminen ei ole mahdollista. Lisäksi se tarkoittaa suojelualueita. Satonen viittaa hallituksen haluun huolehtia metsäluonnon monimuotoisuudesta. Tosiasiassa hallitus on leikannut roimasti rahoitusta METSO-suojeluohjelmasta, johon ovat tyytyväisiä niin metsänomistajat, luonnonsuojelujärjestöt kuin teollisuuskin.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä on myös biotaloudella rooli. Vihreiden näkemyksen mukaan se tarkoittaa puun käyttöä etenkin rakentamisessa, kemianteollisuuden raaka-aineena sekä kestävästi myös energiantuotannossa. Suomalainen puu on erinomainen materiaali, mutta sitä pitää käyttää sopivasti, ei liikaa.

Metsien hakkuiden ja nykyisenlaisen puunkäytön lisääminen ei hillitse ilmastonmuutosta. Lisäksi luonnon monimuotoisuus tulee heikkenemään. Näin totesi 68 suomalaista alan tutkijaa tänä keväänä. Ilmaston kannalta on järkevää satsata puurankentamiseen sekä muihin pitkäikäisiin puutuotteisiin. Myös hallituksen teettämässä biotalous- ja cleantech-strategioiden arvioinnissa todetaan, että biotaloutta tulisi kehittää myös muiden kuin metsään perustuvien tuotteiden ja palveluiden osalta ja että tuotteiden on oltava elinkaarivaikutuksiltaan ympäristöllisesti kestäviä.

Satonen nostaa esille työpaikat ja sen, kuinka merkittäviä työllistäjiä sellu- ja muut biotuotetehtaat ovat. Tämä pitää tietysti paikkansa. Mielestämme on kuitenkin aivan keskeistä, että uudet työpaikat syntyvät ympäristön kannalta kestäviin toimintoihin.

Touko Aalto
Vihreiden puheenjohtaja
Kansanedustaja
Jyväskylä

Silja Keränen
Diplomi-insinööri, kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja
Kajaani

——-
Kirjoitus on julkaistu ainakin: 
Kainuun Sanomissa 18.7
Kalevassa 18.7
Hämeen Sanomissa 20.7
Pohjalaisessa 21.7
Turun Sanomissa 20.7
Ilkassa 22.7

Share Button