Tuulivoima-Kainuu


Kainuussa on tällä hetkellä meneillään usea eri tuulivoimapuistohanke. Hankkeita on yhtäkkiä käynnistetty useampi, eikä kokonaiskäsitystä asiasta tunnu olevan. Kunnat yleensä tykkäävät hankkeista, koska ne tuovat kiinteistöverotuloja, mahdollisesti maanvuokratuloja sekä kenties työllistävät rakennusaikana ja hieman ylläpidossakin.

Maakunnan tasolla Kainuu on toteuttanut viiden muun Itä- ja Keski-Suomen maakunnan kanssa Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksen (2011), jossa on kartoitettu potentiaalisia tuulivoima-alueita. Kainuun liitto käynnisti tuulivoimavaihemaakuntakaavan 25.3.2013. Kaava on valmis maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi aikaisintaan kesällä 2014, jonka jälkeen sen vahvistamisessa ympäristöministeriöissä mennee vuoden päivät.  Kaava on todella hyvä asia, mutta liian myöhässä. Kaava tarvittaisiin nyt, koska se olisi paras tapa tarkastella tuulivoimaa kokonaisuutena. Toisaalta kevään & kesän aikana valmistellaan kaavaluonnos, joten keskustelu tuulimyllyjen sijainnista on paikallaan nimenomaan nyt.

Hankkeiden buumi johtuu siitä, että vuoden 2015 loppuun mennessä rakennetut tuulivoimalat saavat syöttötariffissa lisäbonuksen. Tällöin takuuhinta nousee noin 105,3 euroon/MWh. Muutoin takuuhinta on 83,5 €/MWh. Tuulivoiman syöttötariffi takaa tuottajalle varmuuden saada tuottamastaan sähköstä 12 vuoden ajan tukea sen 83,5 €/MWh. Tavoite on, että Suomessa olisi vuoteen 2020 mennessä jopa 2500 megawatin (MW) tuulivoimakapasitetti, mikä vastaisi vuosittain noin 6 terawattitunnin sähköntuotantoa. Nykyisellä energiantuotantomäärällä (67,7 TWh 2012) se olisi 9 % kokonaistuotannosta. Vuonna 2012 tuulivoiman osuus oli 0,7 %.

Lisäksi huomioitavaa on, että tukijärjestelmään hyväksytään tuulivoimaloita, kunnes niiden generaattoreiden yhteisteho ylittää 2 500 MW. Tästä syystä toimijat haluavat perustaa tuulipuistoja mahdollisimman pikaisesti, että pääsevät syöttötariffin piiriin. 2 500 MW on noin 830 kappaletta 3 MW:n voimalaa. Tällä hetkellä Kainuuseen on suunnitteilla jopa 270 voimalaa (katso lisää tietoa hankkeista alla).

Minusta tuulivoima on hyvä asia ja sille on tilaa Kainuussa. Mutta ei sekään ihan joka niemeen, notkoon ja saarelmaan sovi. Maisema, alueen asukkaat (ml. mökkiläiset) sekä luontoarvot pitää ottaa huomioon. Samalla tarvitaan oikeasti kokonaiskuva siitä, että mihin me Kainuussa haluamme tuulimyllyjä ja mihin emme.

Tällä hetkellä tiedossa ovat seuraavat tuulivoimapuistohankkeet:
(YLE uutisoi näistä myös oikein hyvin, mutta muutama hanke YLEn kartasta näytti puuttuvan.)

 • Piiparinmäki-Lammaslamminkangas Metsähallitus Laatumaan hanke Pyhännän, Siikalatvan, Kajaanin ja Vieremän kuntien alueelle. 85 tai 127 kappaletta 3 MW:n voimalaa. YVA-menettely ja osayleiskaava ovat käynnistyneet. Tästä Kajaanin kaupunki antoi 11.3.13 lausuntonaan, ettei meillä ole arviointiohjelmasta huomautettavaa.
Piiparinmaki_Lammaslamminkangas                       Kuva: Metsähallitus Laatumaa
 
 
 • Teerivaara – Paltamo. UPM:n Kivesjärven ja Oulujärven väliin sijoittuvalle alueelle 17-22 kappaletta 3MW:n voimalaa. YVA-menettely on käynnistymässä.  Yleiskaavoituksen käynnistäminen oli kunnanhallituksen listalla 23.4. Hankkeesta hieman lisää UPM:n sivuilla.
Kuvankaappaus 2013-4-22 kello 22.19.31          Kuva: Kainuun infokartta
 
 • Manamansalo. TuuliSaimaan hankkeessa saareen rakennettaisiin 15 kappaletta 3 MW:n voimalaa. Arveluna on, että voimalat näkyisivät suurimpaan osaan Oulujärveä. Vaalan kunta on käynnistänyt tuulivoimayleiskaava 2020 –hankkeen, jonka tavoitteena on koko kunnan käsittävä tuulivoimayleiskaava. Vaalan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 23.4.13 vuokrata alue TuuliSaimaalle sekä tuulivoimayleiskaavoituksen käynnistämistä Manamansaloon TuuliSaimaan aloitteesta. Hanke edellyttää myös YVA-menettelyä, joka käynnistynee piakkoin.
 • Kivavaara-Peuravaara Suomussalmen ja Hyrynsalmen rajalla. YVA-ohjelma. 50 tai 27 kappaletta 3MW:n voimalaa. Hankkeessa on YVA-menettely sekä osayleiskaavoitus meneillään. Tämän hankkeen yleisötilaisuudet ovat 25.4 Suomussalmella ja 29.4 Hyrynsalmella.
Kivivaara-Peuravaara_tuulipuistoalue_03_2013
Kuva: Metsähallitus Laatumaa
 
 • Kajaanin Luolakangas UPM selvittää alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon. Tälle alueelle on kaavailtu 20 kappaletta 3 MW:n voimalaa.
Kuvankaappaus 2013-4-22 kello 22.43.15Kuva: Kainuun infokartta
 
 • Yksittäiset, alle 10 myllyn hankkeet: Talvivaara noin 7 myllyä, Paltamon Kivesvaara (tehoksi arviointu noin 10 MW, eli 3-4 myllyä), Saukkovaara 1 mylly, Hyrynsalmen Iso-Tuomivaara 9 myllyä, Hyrynsalmen Lumivaara 8 myllyä. 

Tuulivoimapuiston perustamisen edellytykset (Ympäristöministeriö on tehnyt tästä hyvän oppaan):

 1. Riittävä tuulisuus. Tätä varten Ilmatieteenlaitos on tehnyt valtakunnallisen Tuuliatlaksen.
 2. Yleiskaavassa alue osoitettu tuulivoiman tuotantoa varten. Tarvitaan yleensä kaavamuutos, koska harvassa voimassaolevassa kaavassa on valmiiksi osoitettu alueita tuulivoimalle.
 3. YVA-menettely, jos tuulimyllyjä on vähintään 10 – tai niiden yhteisteho on vähintään 30 MW.
 4. Mahdolliset hankeriippuvaiset luvat (esim. ilmailulain mukainen lentoestelupa, vesilain mukaista vesilupa tai ympäristönsuojelulain  mukaista ympäristölupa).
 5. Rakennuslupa

Aloitteellisuus on kannatettavaa, ja tuulivoima hyvä asia. Mutta nyt tarvitaan oikeasti keskustelua siitä, mihin me Kainuussa haluamme tuulivoimaa. Minusta Mananmansalon 15 myllyä voisi jättää rakentamatta, Teerivaarassa ja Kivavaara-Peuravaarassa pitäisi etenkin selvittää hankkeiden vaikutus maisemaan. Mitä mieltä sinä olet?

Disclaimer: Asiavirheet ovat mahdollisia. Kerrothan, jos hoksaat jotain korjattavaa.
Share Button