Hyvinvoivat kainuulaiset


Tavoitteenamme vuonna 2035. Kuten myös 82 000 asukasta ja ennusteita nuorempi väestö. Todella hyviä tavoitteita, ja kokonaisuudessaan olen aikamoisen tyytyväinen Kainuun tänään hyväksyttyyn maakuntastrategiaan.

Löydät esityksen täältä, liitetiedostoista.

Strategiaa valmisteltiin pitkään ja hartaasti. Lisäksi välittyi se, että meitä oikeasti haluttiin kuulla ja että lausuntomme aidosti luettiin, mietittiin ja muutoksia niiden pohjalta tehtiin. Viimeisimmän Kainuun vihreiden lausunnon löydät täältä.

Valmistelu kannatti, kokonaisuus oli hyvä. Tämänpäiväisessä maakuntavaltuustossa strategia hyväksyttiin muutamin muutoksin. Käytin kokouksessa puheenvuoron, jossa nostin esille:
– Kokonaisuuteen voi olla tyytyväinen, paljon hyvää. Toivottavasti sitoudumme tällä porukalla näihin tavoitteisiin, koska ne ovat todella kunnianhimoisia ja vaativat toteutuakseen valtavasti työtä & sitoutumista.
– Väestötavoitteet ovat todella kunnianhimoisia, mutta ehdottomasti oikeita.
– Valmisteluprosessi oli hyvä ja oli ilahduttava huomata, että lausuntojamme oli oikeasti luettu ja huomioitu.
– Aika kovat ja minusta epärealistiset kasvuodotukset: matkailulle 5 % vuodessa ja kaivosteollisuudelle 20 % !
– Strategiassa on yhteensä 87 toimenpidettä vuosille 2014-17. Aikaa on 42 kuukautta, joten 2 toimenpidettä / kuukausi. Minusta olisi parempi keskittyä vähempään ja tehdä ne hyvin. Todennäköisesti vaikuttavuus ja tulokset paranisivat.
– Kestävä-sanasta näytetään tykättävän, mutta toivoisi sitä käytettävän oikein. Valtakunnallisestikin on lanseerattu kestävä kaivostoiminta. En ymmärrä, kuinka uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö voi olla kestävää. Kestävä kehitys -termin selitystä oli korjattu, mutta samalla oli mainittu, ettei ekologinen kestävyys ole meille keskeinen haaste. Häh? Kenen sitten? Aikamoista ’ei kuulu mulle’ -asennetta.

Tein kaksi muutosesitystä:

1)
Poistetaan Oulujärven ylitystietä koskevat maininnat joko tekstistä tai kuvista.
s. 21 kuva
s. 23 kuva
s. 43 teksti (sivun lopusta poistetaan: ” ja varaudutaan Vt 22 Oulu–Kajaani maantieyhteyden kehittämiseen selvittämällä maakuntakaavassa tieyhteyden tarvitsemat liikennekäytävävaraukset.”)

2)
Poistetaan sivulta 39 ”Myös turvetuotanto ja -teollisuus on Kainuulle tärkeä elinkeino” ja ”Turpeen tuotanto ja käyttö on samalla tasolla kuin 2000-luvulla.”

Ensimmäinen meni äänestykseen ja esitykseni hävisi äänin 10-25. Kuulema kuitenkin paras tulos näissä Oulujärven ylitystie -äänestyksissä. 🙂

Toisesta saatiin sorvattua kompromissiratkaisu. Poistettiin lause: ”Turpeen tuotanto ja käyttö on samalla tasolla kuin 2000-luvulla.” Sen tilalle lisättiin: ”Energiantuotannon ympäristövaikutuksia tulee pienentää.” Yksimielisesti näin, mahtavaa!

Share Button