Kajaanin talousarvio: Lisätään Kestävän energian ohjelma


Huomenna on Kajaanin kaupungin talousarviovaltuusto. Kokonaisuudessaan oikein hyvin valmisteltu esitys. Siitä kiitos virkamiehille!

Meiltä vihreiltä tulee yksi lisäysesitys, Kestävän energian ohjelma kaupungistrategaa toteuttaviin ohjelmiin (sivulta 34 alkaen, käytännössä siis sivulle 37). Kestävän energian ohjelma on toimenpideohjelma kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
————–

Kestävän energiankäytön ohjelma

Kainuun ilmastostrategian tavoitteena on 25 % kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2009. Kajaanin kaupunki on sitoutunut tavoitteeseen. Toimenpiteet, joiden avulla tavoitteeseen pyritään, tullaan määrittelemään Kainuun kestävän energiankäytön ohjelmassa. Ohjelman laatii Kainuun Liitto vuoden 2014 loppuun mennessä.

Toimenpiteitä päästövähennysten saavuttamiseksi ovat puurakentamisen ja ekotehokkaan rakentamisen edistäminen sekä nolla­ ja matalaenergiatalojen rakentamisen edistäminen; energianeuvonta; uusiutuvan energian osuuden lisääminen; energiatehokas maankäytön suunnittelu; kevyen liikenteen edistäminen, joukkoliikenteen ja yksityisautoilun ilmastovastuullisuuden lisääminen; liikkumistarpeen vähentäminen sekä jätteen synnyn ehkäisy ja hyötykäytön tehostaminen.

—————–

Vaikka ko. ohjelma tehdään nimenomaan koko Kainuun tasolla, se sisältää Kajaanin kaupungin oman toimenpideohjelman. Kesällä 2014 valmistui opinnäytetyönä toimenpideohjelma Kajaanin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Sitä on käytetty pohjana Kestävän energian ohjelman tekemiselle. Siksi on perusteltua sisällyttää tämä Kainuun tasoinen ohjelma Kajaanin talousarvioon.

Lisäksi on huomioitava, että tämä Kestävän energian ohjelma (kuten mikä tahansa muukin uskottava kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen toimenpideohjelma) sisältää toimenpiteitä laajasti eri toimialoille: jätehuolto, joukkoliikenne, kevyt liikenne, kaavoitus, jne. Siitä syytä se on nimenomaa perusteltua olla kaupungin talousarviossa, eikä jonkun toimialan alla.

Share Button