Talvivaaran purkuputkelle muita vaihtoehtoja


Talvivaara on Kainuulle tärkeä, sitä ei käy kiistäminen. Parasta olisi, jos kaivos saisi asiansa kuntoon ja toimisi, saastuttamatta liikaa ympäristöä. Jossakin kuitenkin menee raja, eikä kaikkea voi hyväksyä. Minusta se raja menee purkuputkessa. Vaihtoehtoja onneksi on, ainakin selvittämisen arvoisia. Jätevesistä saisi sulfaatin huomattavasti paremmin talteen saostamalla. Haihduttaminenkin voisi olla vaihtoehto. Ja nyt näitä vaihtoehtoja nimenomaan kannattaa selvittää ja kokeilla, kun valtio käytännössä maksaa kulut.

Kaivoksen vesitase on pahasti epätasapainossa ja ylimääräisistä vesistä pitäisi kiireesti päästä eroon. Purkuputkesta osin puhdistetut jätevedet johdettaisiin suurempiin vesiin – Nuasjärveen, ja sitä kautta Kajaaninjokeen ja Oulujärveen – jossa ne sekoittuvat paremmin ja vaikutukset ovat pienempiä kaivoksen lähivesiin verrattuna.

Mallinnuksen mukaan vaikutukset ovat aika pienet. Ongelma on siinä, että minä en enää pysty luottamaan yhtiöön. Pölypäästöjen ei mallinnuksen mukaan pitänyt aiheuttaa ongelmaa. Toisin kävi. Hups- ja Oho-tilanteita on sattunut aivan liikaa työntekijän kuolemasta kipsisakka-altaiden vuotoihin. Lisäksi luulen, että kaivoksen jätevesien johtaminen Nuasjärveen on suunnaton imago-haitta niin Vuokatin matkailulle kuin ranta-asukkaillekin. Tästä asianosaiset osannevat kertoa paremmin.

Purkuputkisuunnitelma kaivosalueelta Nuasjärveen on nyt nähtävillä Sotkamon kunnantalolla, Kajaani infossa ja Aluehallintoviraston (AVI) nettisivuilla. Jokainen meistä voi kertoa oman mielipiteensä AVI:lle  19.1.2015 mennessä esimerkiksi nettilomakkeen kautta. Tämä tilaisuus kannattaa käyttää.

—–
Tämä mielipidekirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 23.12.

Share Button