Kun pienimmiltä säästetään


Kajaanin kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.6. hyväksyttiin talouden sopeuttamisohjelma – suunnitelma siitä, mistä kaupunki säästää tulevina vuosina. Koulujen lakkautukset uutisoitiin näyttävästi, mutta yksi merkittävä säästöohjelmaan kuulunut kohde jäi valitettavan vähälle huomiolle.

Valtuusto päätti säästää varhaiskasvatuksesta seuraavan neljän vuoden aikana 100 000 euroa joka vuosi. Sopeutusohjelmaan on kirjattu, että säästö haettaisiin sekä esiopetus- että varhaiskasvatusverkon tiivistämisestä. Tämä säästö on epärealistinen ja lasten sekä perheiden edun vastainen.

Tästä syystä me vihreät valtuutetut sekä muutama yksittäinen valtuutettu muistakin puolueista äänestimme sen puolesta, että varhaiskasvatuksen kohdistuva säästö poistettaisiin. Valitettavasti valtuuston enemmistö haluaa näitä säästöjä tehdä.

EPÄREALISTISIA ne ovat siksi, että jo tällä hetkellä varhaiskasvatuspaikoista on pulaa ja osa ryhmistä toimii tilapäisissä tiloissa, mikä liikuntasalissa ja mikä entisessä nuorisotilassa. Usein käytetty argumentti lasten määrän vähenemisestä tulevaisuudessa ei ole enää paikkansapitävä.

Kajaanissa syntyneiden lasten määrä oli alimmillaan vuonna 2019 – 274 lasta. Vuonna 2020 syntyi 280 lasta. Ennen tätä aallonpohjaa, vuonna 2018 syntyi 313 lasta ja vuonna 2017 319 lasta. Viime vuonna syntyvyys oli jopa 339 lasta ja tälle vuodelle ennustetaan suunnilleen saman verran uusia ihania kajaanilaisia.

Osa vuonna 2021 syntyneistä lapsista on jo nyt varhaiskasvatuksessa, ja kun säästötavoite on seuraavalle neljälle vuodelle, ei lapsien määrä sinä aikana toivottavasti ja todennäköisesti ole merkittävästi nykytilannetta pienempi.

LAPSIEN ja perheiden edun mukaisia säästöt eivät myöskään ole. Esiopetusverkon tiivistämisellä tehdään pahimmillaan lapsille tilanne, jossa he ovat ensin päiväkodissa paikassa x, sitten eskarissa paikassa y ja siirtyvät kouluun paikkaan z. 6–7-vuotias lapsi joutuu sopeutumaan uusiin paikkoihin, uusiin aikuisiin ja uusiin kavereihin vuoden välein.

Varhaiskasvatusverkon tiivistämiseen liittyen ei tehty konkreettisia päätöksiä, mutta esittelymateriaalissa väläyteltiin esimerkiksi Tapiolan ja Purolan päiväkotien lakkauttamisia. Nämä päiväkodit ovat niitä, joihin perheet lapsensa haluavat ja joihin jonotetaan. Nämä päiväkodit ovat pieniä ja idyllisiä – sellaisia, joissa pienten lasten on hyvä olla.

ILMEISESTI taustalla on ajatus luoda isoja ja ’tehokkaita’ varhaiskasvatusyksiköistä – eli isoja päiväkoteja, joissa on paljon lapsia ja joissa siten voidaan järjestää tarvittavien aikuisten määrä sekä ateria- ja puhtaanapitopalvelut mahdollisimman taloudellisesti. Minusta tällainen ’suuri on kaunista’ -ajattelu ei varhaiskasvatuksen järjestämisessä ole viisasta.

Varhaiskasvatus tulee järjestää lasten ja perheiden etu edellä – toki rahan kanssa järkevästi toimien. On myös tärkeä varmistaa, että päiväkoteja on eri puolilla kaupunkia. Se tukee arjen sujuvuutta sekä päiväkotimatkojen taittamista kävellen tai pyörällä.

Perheiden kiinnostus pienimpiä päiväkoteja kohtaan kertoo siitä, että niihin halutaan. Tätä viestiä pitää kuunnella todella herkällä korvalla ja varmistaa, että tarjoamme haluttuja päiväkotipaikkoja kajaanilaisille. Ei keskitetä kaikkia pieniä lapsia isoihin yksiköihin, vaan pidetään päiväkotiverkko monipuolisena ja mikä tärkeintä – varmistetaan riittävät resurssit varhaiskasvatukseen kokonaisuudessaan päiväkodin koosta riippumatta. Siihen eivät kuulu säästötavoitteet.


Kirjoitus on julkaistu 29.7.2022 Koti-Kajaanin Valtuustosta viisaita -palstalla.

Share Button