Metsäsertifikaatit kuntoon


Suomen talousmetsistä noin 85 prosenttia on sertifioitu PEFC-sertifikaatilla. Ympäristön kannalta kunnianhimoisempi FSC yltää kuuteen prosenttiin.

Kun tavoitteena on ympäristön tilan parantaminen, täytyy asioita ajatella etenkin pragmaattisesti. Valtavirran ratkaisut muuttavat suunnan. Oleellista on saada valtavirran toiminta säädettyä kestävämmälle uralle.

Maatalouspolitiikan puolella mittelyä voi käydä luomun ja tavanomaisen välillä. Viikonloppuna hyväksyttiin vihreiden maatalouspoliittisessa ohjelma, jonka valmistelua vedin. Tavoitteemme on lisätä luomun osuutta eli kasvattaa luomutuotannon määrää.

Ja samalla siirtää luomun hyviä käytäntöjä tavanomaisen viljelyn puolelle. Eli nimenomaan tehdä siitä valtavirrasta kestävämpää.

Maataloustukien ympäristökorvausjärjestelmää kehitetään niin, että se vapautetaan erillisestä liittymissopimuksesta ja on siten avoin kaikille viljelijöille myös kesken tukikauden. Ympäristökorvausjärjestelmässä nykyisten hyvien toimenpiteiden lisäksi on uusia, jotka kaikki tekemällä viljely on käytännössä luomua.

Näin saadaan maatalouden valtavirta kestävämmälle uralle ja jokaiselle viljelijälle mahdollisuus tehdä ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin kannalta entistä parempia toimenpiteitä. Ja ympäristö kiittää.

Metsätalouden sertifikaattien puolella tällainen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että säilytetään FSC kunnianhimoisena kestävyyden sertifikaattina ja kehitetään sitä edelleen.

PEFC-sertifikaattiin puolestaan lisätään talousmetsien luonnonhoidon kannalta huomattavasti nykyistä kunnianhimoisempia vaatimuksia.

Tutkimustiedon, vuonna 2020 julkaistavaan Suomen lajiston uhanalaisuusselvityksen tuloksiin sekä FSC sertifikaatista saatujen kokemusten perusteella PEFC-sertifikaatin kunnianhimontason nosto kyetään tekemään.

Yksi asia voidaan tehdä heti: metsänhoitoyhdistysten palveluvalikoimaan tulee lisätä FSC-sertifikaatti. Metsänhoitoyhdistykset ovat meille metsänomistajille palveluja tuottavia tahoja.

Osa metsänhoitoyhdistysten asiakkaista eli metsänomistajista haluaa metsilleen FSC sertifikaatin. Näin puusta saa asianmukaisesti hieman korkeamman korvauksen, joka FSC-sertifioidusta puusta maksetaan.

Helsingin pään MTK-herrojen tulisi tämä nyt vihdoinkin ymmärtää.

—-
Kolumni on julkaistu Maaseudun tulevaisuudessa 12.9.2018.

Share Button