Onneksi Pirunvaara säästyi hakkuilta!


Toisin kuin Pasi Kilpeläinen kirjoittaa (KS 1.6.2021), minusta on erinomaista, että Pirunvaara säästyi hakkuilta. Kajaanin kaupunki omistaa tuhansia hehtaareja metsää, joista lähes kaikki ovat talouskäytössä.

Ne asutuskeskittymien lähimetsät, joissa ihmiset käyvät virkistäytymässä, liikkumassa, leikkimässä, nauttimassa luonnosta, treenaamassa ja poimimassa marjoja tai sieniä, on tarpeen pitää talouskäytön ulkopuolella. Hakkuutuloja suurempi tulo on ihmisten hyvinvoinnin kasvaminen.

Pirunvaara on tärkeä monille kajaanilaisille, ei vain muutamille yksittäisille toimijoille. Kantaa hakkuista luopumiseksi otti myös alueen asukasyhdistys. Se jäi ehkä Pasilta huomaamatta.

Myös Otanmäen ainoan virkistysalueen hakkuusuunnitelmista luovuttiin oikaisuvaatimuksen ansiosta.

Pirunvaara, kuten muutkin lähivirkistysalueet, ovat myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä. Suomen metsien monimuotoisuutta ei lisätä hakkuuaukoin – niitä talousmetsistä löytyy jo ihan tarpeeksi ja niillä eläville lajeille on siten elinympäristöjä. Sen sijaan vanhat metsät ovat todetusti uhanalainen luontotyyppi ja vanhoissa metsissä elävien lajien uhanalaisuuskehitys on huolestuttavaa.

Kiitos siis oikaisuvaatimusten tekijöille sekä ympäristötekniselle lautakunnalle hyvästä päätöksestä. Samoin haluan kiittää kaupungin viranhaltijoita pitkämielisyydestä liittyen näiden metsäsuunnitelmien käsittelyyn. Lukuisten vääntöjen ja käänteiden myötä lopputulos on nyt hyvä.

Silja Keränen
Kaupunginvaltuutettu
Kuntavaaliehdokas (vihr.)
Kajaani

—-
Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 3.6.2021. 

Share Button