Osaoptimoinnin välttämistä ja katse hyvinvointialueisiin Kainuun sotessa


Kainuun sote-valtuusto kokousti 30.6.2021. Meitä vihreitä edusti lisäksi Päivi Haverinen Kuhmosta.
Kokouksessa oli valtavasti asioita – isoja ja tärkeitä sellaisia. Hyväksyttiin myös viime vuoden tilinpäätös, jonka käsittelyyn liittyen pidin lyhyen ryhmäpuheen. Se kuului seuraavasti:

 

Muutama huomio tilinpäätökseen liittyen vihreiden ryhmän puolesta.

Ensin positiivisia huomioita. On todella hienoa se, että synnytysten määrät ovat lisääntyneet todella merkittävästi. Markkinointityö on tuottanut tulosta. Ja ilmeisesti myös uusia kainuulaisia on syntynyt hieman enemmän kuin aikaisempina vuosina.

Tämä kehitys on hienoa. Ja nyt on tietysti tärkeää, että saamme synnytyksiin pysyvän luvan nykyisen määräaikaisen poikkeusluvan jälkeen vuoden 2023 alusta alkaen. Tätä puoltavat kaikki tekijät pitkistä välimatkoista, kasvaviin synnytysmääriin, sairaalan toimintakykyyn sekä hoidon laatuun liittyen.

Toinen merkittävä hyvä asia on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Sotella on töissä valtava määrä ihmisiä, jotka tekevät tärkeää ja osaamista vaativaa perustyötä hyvin, sitoutuneena ja perusteellisesti. Onkin olennaista, että henkilöä ei nähdä vain kulueränä vaan äärimmäisen tärkeänä ryhmänä meidän hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.

Sitten sinne kehityspuolelle.

Eniten toiminnassa vaivaa systemaattisuuden puute ja paikoittainen osaoptimointi.

Systemaattisuudessa esimerkiksi nykyinen säästöjen etsiminen ja hakeminen sekä edellä mainittu kuntakierrosten sekavuus. Säästöjen osalta olisi äärimmäisen olennaista tehdä kunnollinen ja perusteellinen yksi, pitkä taulukko, johon säästöt summineen ja perusteluineen on koottu. Ja tämän prosessin tekeminen yhdessä luottamushenkilöiden, kuntien, johtavien viranhaltijoiden sekä työntekijäjärjestöjen kanssa. Nyt säästöt näyttäytyvät olevan hyvin yksittäin, eikä niistä käydä laajaa, yhteistä keskustelua ja siten sitouteta porukkaa tähän.

Osaoptimoinnin osalta nostaisin kaksi, yksittäisinä pienehköä, mutta kokonaisuutta hyvin kuvaavaa esimerkkiä. Eli palveluliikenne Pikku-Pete sekä maksuton ehkäisy.

Soten päätti lopettaa maksamasta puolta Kajaanin palveluliikenne Pikku-Petestä. Tämä on ollut vuosittain 30 000 euron kustannus. Enne lakkautuspäätöksen tekemistä olisi kuitenkin tärkeää tietää arvio vaihtoehtoiskustannuksesta. Eli siitä, jos Pikku-Pete lakkautetaan, minkä verran tulee mahdollisesti lisäkuluja, kun kuljetukset järjestetään lakisääteisesti. Voi olla, että säästö oli järkevä. Mutta se pitäisi tietää.

Toinen esimerkki on muutaman vuoden takaa nuorten maksuttomaan ehkäisyyn liittyvän valtuustoaloitteen käsittely. Vihreiden silloinen valtuustoryhmä teki asiasta aloitteen ja se käsiteltiin ja todettiin, että sote ei tarjoa maksutonta ehkäisyä. En voi käsittää tätä päätöstä. Maksutonta ehkäisyä suosittelevat asiantuntijatahot laajasti – niin THL, lääkäriliitto kuin kätilöliittokin. Sen on todettu parantavan seksuaaliterveyttä. Ja sen on todettu myös vähentävän kustannuksia esimerkiksi raskaudenkeskeytysten ja seksitautien hoitamisen suhteen.

Tällaisesta osaoptimoinnista pitää päästä eroon.

Etenkin nyt, kun katseet pitää ja ehdottomasti kannattaa suunnata jo hyvinvointialueiden suunnitteluun. Sote-uudistuksen tärkeä tavoite on ihmisten hyvinvoinnin parantaminen ja ennaltaehkäisyyn panostaminen. Meidän pitääkin nyt ruveta nykyisellä sote-kuntayhtymällä, kuntien kanssa sekä uuden hyvinvointialueen suunnitellussa lähteä miettimään, millä tavoin mahdollisimman järkevästi järjestetään palvelut.

Mikä ovat kustannustehokasta ennaltaehkäisyä. Mitä kannattaa tehdä.

Tähän selvästi tarvitaan ajattelutavan muutos. Ja se on todella tarpeen aloittaa nyt, jotta hyvinvointialue ja siellä tapahtuva toiminta pääsee hyvään alkuun. Tässä kokouksessa hyväksyttävä hyvinvointisuunnitelma on siinä mitä olennaisin paperi.

Sitten loppuun vielä pari sanaa hyvinvointialueen valmistelusta ja sen rahoituksesta.

Hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitus määräytyy nykyisten toimintojen – eli soten ja pelastuksen – vuoden 2021 tilinpäätöksien ja vuoden 2022 talousarvioiden keskiarvona. Sitten ruvetaan seitsemän vuoden aikana tasaamaan suuntaan tai toiseen kohti lainsäädännössä asetettuja rahoituksen kriteerejä. Muutos nykyrahoituksen ja kriteerien välillä ei kuitenkaan voi olla miten suuri hyvänsä, vaan siinä tietty rajoitus.

On olennaista tehdä 2022 talousarvio mahdollisimman realistiseksi ja välttää nykymallinen alibudjetointi.

On kuitenkin tärkeä samalla huomioida se, miten kuntien rahoitus mahdollisesti muuttuu. Ja se, miten kuntien rahoitukseen vuodesta 2023 eteenpäin vaikuttaa soten rahoitus. Voi siis olla, että kunnille jää pysyvä negatiivinen menoerä. Välttämättä ei. Tämä laskelma pitäisi saada nyt kesän ja alkusyksyn aikana tehtyä, jotta vuoden 2022 budjetointi saadaan tehtyä mahdollisimman järkevästi niin sotessa kuin kunnissa. Ja sitten seuraavana vuonna ollaankin jo uudessa hyvinvointialueessa.

Vaikka tällä lailla hassusti keskellä kokousta, haluan kuitenkin kiittää omasta ja vihreiden ryhmän puolesta tästä kokouksesta sekä valtuustokaudesta. Itse hyppäsin vuosi sitten tähän sote-hommaan mukaan ja tämä vuosi on varsin opettavainen ja myös itse asiassa ihan äärimmäisen mielenkiintoinen ja mielekäs. Nämä asiat ovat vaikeita, isoja ja niitä on paljon. Mutta ne ovat sitäkin tärkeämpiä, koska kyse on niin monen ihmisen arjesta ja hyvinvoinnista. Ja myös Kainuun tulevaisuudesta. Me ollaan tärkeiden asioiden äärellä.

Share Button