Haen jatkokautta puoluevaltuuskunnan puheenjohtajana


Maailma ei ole vielä valmis. Päinvastoin. Edelleen on valtavasti tekemistä, jotta elämä olisi kestävää maapallon kantokyvyn rajoissa ja toisaalta ihmisoikeuksia ja inhimillisyyttä laajasti kunnioittavaa. Tietoa ja osaamista ihmiskunnalla kyllä on – esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olennaista onkin toimia ja tehdä. 

Meidän vihreiden tulevaisuuskuva ja tekemämme politiikka vastaa näihin isoihin haasteisiin ja toisaalta se puhuttelee monen suomalaisen arvoja. Moni suomalainen haluaa elää yhdenvertaisessa ja inhimillisessä maassa, joka tekee osansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi. 

Työtä meillä vihreillä on etenkin siinä, että linjamme tiedetään ja että mahdollisimman moni kokee meidät samaistuttavaksi. Oman roolini näen varsinkin isojen kaupunkien ulkopuolisessa Suomessa, meidän maaseudulla ja maakunnissa. Kajaanissa ja Kainuussa vihreänä toimiessa on väistämättä jonkinlainen tienraivaaja, vaikkakin edeltäjät ovat tehneet siinä suurimman työn ja onneksi meitä on täälläkin nyt useita. Näen, kuinka meitä vihreitä tarvitaan eri puolilla maata ja kuinka meidän tekemällä inhimillisellä ja luontoa kunnioittavalla politiikalla on valtavasti tarvetta myös isojen kaupunkien ulkopuolella.

Samaan aikaan koen, että me vihreät voimme olla juuri se porukka, joka rakentaa yhteisymmärrystä ja yhteistyötä kaupungin ja maaseudun välille. Porukka, joka purkaa raja-aitoja, luo hyvän elämän edellytyksiä eri puolille maata ja hakee yhteistä hyvää.

Olen saanut nyt toimia yhden kauden, eli kaksi vuotta, puoluevaltuuskunnan puheenjohtajana ja sitä ennen neljä vuotta valtuuskunnan jäsenenä. Toiminta on vuosien varrella kehittynyt hyvään suuntaan.

Olemme nyt kahdessa vuodessa tehneet muutaman merkittävän uudistuksen puoluevaltuuskunnan toimintaan sekä puolueen ohjelmatyöhön. Olemme määritelleet ohjelmien vanhenemisen linjaukset, jotta on selvää, mitkä ovat puolueen ajantasaiset linjat. Lisäksi olemme aloittaneet ohjelmien valmistelun jo tulevaa valtuuskuntaa ajatellen, että kausien vaihtumisen myötä ei olisi puolen vuoden tyhjäkäyntiä. Olemme myös pyrkineet luomaan valtuuskuntaan mahdollisimman keskustelevan, avoimen ja turvallisen ilmapiirin.

Seuraavat kaksi vuotta haluaisin edelleen olla kehittämässä valtuuskunnan ja sitä kautta koko puolueen toimintaa. Mielestäni on tarpeellista kehittää puolueen työryhmätyötä edelleen, ja selkeyttää työryhmien tehtäviä toisaalta ohjelmien valmistelun osalta ja toisaalta verkostomaisemmin eri politiikan lohkojen asiantuntijaeliminä.

Puoluevaltuuskunnalla on myös tärkeä rooli sisäisen yhteishengen rakentajana. Onkin olennaista, että korona-ajan pitkän etäilyn jälkeen tähän panostetaan, jotta olemme vahva porukka tulevaisuudessa. Samaan aikaan tuleva puoluejohdon kaksivuotiskausi on toisaalta tuloksellisen hallitustyön varmistamista ja toisaalta valmistautumista aikamoiseen vaaliputkeen hyvinvointialuevaaleista eduskuntavaalien kautta presidentin- ja eurovaaleihin.

Olen mielelläni tässä työssä mukana.

 

Share Button