Kajaanin kestävä elinkeinorakenne


Liityin keväällä 2011 vihreisiin, koska halusin osaltani toimia sen eteen, että elämä ja toiminta olisi maapallon kantokyvyn kannalta kestävää. Näin se ei ollut silloin, eikä ole valitettavasti vieläkään.

Ihmiskunta kuluttaa jatkuvasti maapallon resursseja enemmän kuin maapallo niitä tuottaa. Samaan aikaan tuotamme ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasupäästöjä niin, että maapallon keskilämpötila nousee ennennäkemätöntä vauhtia. Niin nopeasti, että emme me ihmiset eikä luonto pysty nousutahtiin sopeutumaan.

Lisäksi luonnon monimuotoisuus heikkenee niin hurjaa vauhtia, että alan asiantuntijat puhuvat jo kuudennesta sukupuuttoaallosta. Mikromuoveja ja kemikaaleja löytyy sekä napajäiltä että merten syvyyksistäkin.

Tämä maapallon kantokyvyn kannalta kestämättömästi eläminen on se meidän isoin ja merkittävin kestävyyskriisi. Me otamme jatkuvasti velkaa tulevilta sukupolvilta ja heikennämme heidän elinolosuhteitaan.

Sen lisäksi, että luonto ja maapallon kantokyky on meidän oman olemisemme edellytys, on se ja sen tilasta huolehtiminen myös itsessään tärkeää.

Näihin asioihin syventymällä saa aika helposti luotua itselleen ympäristö- ja ilmastoahdistuksen. Se on ikävä tunne, toki parempi kuin esimerkiksi välinpitämättömyys.

Oma ahdistukseni on lähes poistunut politiikassa toimimisen myötä, koska näen paljon muutosta parempaan. Konkreettisia isompia ja pienempiä tekoja, muutoksia, linjauksia ja toteutuksia. Jokainen niistä on äärimmäisen tärkeä.

Tässä muutoksessa piilee myös Kajaanin – sekä Kainuun – iso mahdollisuus. Kehittämällä ja tuottamalla niitä tuotteita ja palveluita, joita vähähiilisessä maailmassa kiertotalousmallin mukaisesti tarvitaan.

Se tarkoittaa junia ja ratikoita, puutaloja, akkukemikaaleja, bioetanolia, biokaasua, uusiutuvaa energiaa, digitalisoituvaa yhteiskuntaa, materiaalien kierrätykseen perustuvaa teollisuutta, luontomatkailua, konesaleja, tekoälysovelluksia, pelejä, koulutusta, tki-toimintaa, vastuullisuusosaamista, palvelukeskuksia, tuotteiden huoltamista ja korjaamista, sivuvirtojen jatkojalostamista, prosessi- ja ympäristömittauksia, energiamurrosta energiatehokkuutta kehittämällä ja hukkalämpöjä hyödyntämällä sekä puhdasta ruokaa.

Samalla tämä murros tarjoaa luonnonläheiselle ja eteenpäinmenevälle Kainuulle myös mahdollisuuden tarjota mukavia asuinpaikkoja ja matkailukohteita.

Sen lisäksi, että muutos kohti kestävää ja vähähiilistä maailmaa on välttämätön, kannattaa se nähdä myös mahdollisuutena. Siihen meillä Kajaanissa on todella hyvät eväät.  

—-
Kirjoitus on julkaistu Koti-Kajaanin Valtuustosta viisaita -palstalla 17.3.2021.

Share Button