’Maakunnan poikamiehet’ heitot eivät edistä maakuntien asiaa.


Keskustan ’maakunnan poikamiehet’ -heitot eivät edistä tasa-arvoista aluekehitystä. Päinvastoin.
 
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs otti puheessaan lauantaina positiivisen kannan korkeakoulutuksen hajauttamiseen. Korkeakoulupaikkojen sijainnilla on valtavasti väliä ja minä näen tärkeänä, että eri puolilla maata niitä on.
 
 
Oletettavasti tällä heitolla tarkoitetaan sitä, että korkeakoulutuksen – etenkin yliopistokoulutuksen – hajauttamisen myötä maakuntien sukupuolirakenne muuttuisi tasapuolisemmaksi, koska yliopisto-opiskelijoista suurin osa on naisia.
 
Mutta. Korkeakoulupolitiikkaa, koulutuspaikkojen sijaintikeskustelua eikä tasa-arvoisempaa aluekehitystä tehdä maakuntien poikamiesten vuoksi.
 
Tällaiset heitot vain tekevät koko asialle hallaa!
 
On tosiasia, että monin paikoin isojen kaupunkien ulkopuolella on enemmän nuoria miehiä kuin nuoria naisia. Ratkaisu tähän on feministisen elinvoimapolitiikka, jossa luodaan tasa-arvoisempia koulutus- ja työmahdollisuuksia. Eli toisin sanoen panostetaan maakunnissa myös naisvaltaisiin aloihin.
 
Osa feminististä elinvoimapolitiikkaa on myös alueen ilmapiirin parantaminen. Luodaan sellaisia kuntia, pikkukaupunkeja ja maakuntia, joissa erilaiset ihmiset viihtyvät. Tällaiset ’maakuntien poikamies’ -heitot eivät edistä asiaa lainkaan. Päinvastoin.
 
Ihmisillä – myös nuorilla naisilla – pitää olla vapaus valita oma asuinpaikkansa, uransa ja muut elämänsä valinnat itse. Yhteiskunnan ja poliitikkojen pitää tarjota tähän mahdollisuus. Ja feministisellä elinvoimapolitiikalla mahdollistaa valinnan kohdistuminen myös isojen kaupunkien ulkopuolelle.
 
Keskusta. Me voitaisiin tässä(kin) asiassa löytää yhteistyön mahdollisuus. Kehittää meidän alueita sellaisiksi, että mahdollisimman monen on niissä hyvää elää ja että kaikenlaiset ihmiset voivat meidän seuduille elämänsä rakentaa. Huolimattomat heitot tekevät tälle asialle vain hallaa.
Share Button