Miltä Kainuu näyttää vuonna 2040?


Tänään maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksyttiin Kainuu-ohjelma, eli maakuntastrategia seuraavalle neljälle vuodelle. Siinä pohja-ajatuksena on visio vuodelle 2040. Maakuntavaltuuston kokouksessa käytettiin ryhmäpuheenvuorot, ja tässä alla vihreiden puolesta pitämäni puhe. 

Puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat, muut läsnäolijat ja tätä kokousta seuraavat,

Ajattelin vihreiden ryhmäpuheenvuoronkin osalta suunnata katsetta tulevaisuuteen ja isompaan kuvaan. Kainuu osana maailman menoa ja globaaleja megatrendejä – ja miten Kainuu-ohjelma tähän suhtautuu. 

Korona eittämättä vauhditti suuntaa kohti luonnonläheisempää elämää, turvallisuuden arvostamista, etätyön yleistymistä ja monipaikkaista elämää. Asioita, jotka olivat nousussa jo ennen koronaa. Asioita, jotka ottivat aikamoisen hypyn koronan myötä.

Kainuussa on tarjota vastaukset näihin kaikkiin. Meillä on täällä olemassa hyvän elämän edellytykset lukuisille ihmisille. Hienosti sanottuna, meidän momemtum on nyt.

Hyviä trendimuutoksia on jo useita. Työttömyys on Kainuussa laskenut huomattavasti. Siinä ei ole kyse vain eläköitymisestä, vaan myös työpaikkojen määrän lisääntymisestä: TE-toimistoon ilmoitettiin tämän vuoden marraskuussa 47 % enemmän avoimia työpaikkoja kuin vuosi sitten. Kainuun keskussairaalan synnytysmäärät ovat kasvaneet toissavuoden 550:sta siihen, että eilen syntyi tämän vuoden 800. vauva. <3  

Kainuun yritysten liikevaihdon ja henkilöstön määrä on kasvanut huomattavasti vuodesta 2015. Korona on toki tehnyt tähän hieman laskua, mutta se on ollut valtakunnan pienimmästä päästä. Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijamäärä on kasvanut: kolme vuotta sitten opiskelijoita oli 2500 ja nyt 3200. Ja vieläpä: Kainuulaiset kokevat itsensä onnellisemmaksi kuin suomalaiset keskimäärin. 

Tiedän, että lukuisia asioita on tarpeen parantaa. Epäkohtia ja epävarmuuksia on. Vaikeassa elämäntilanteessa olevan ihmisen on haastavaa nähdä tulevaisuus valoisana. Jotkin asiat voivat mennä huonosti. Jotain kamalaa voi tapahtua. Osa ihmisistä ei voi hyvin.

Epäkohdat ja korjattavat asiat on toki tarpeen tunnistaa ja sitten ratkaista. Itse ajattelen, että vain niihin ei kannata käpertyä. Kannattaa nähdä hyvä – niin ihmisissä kuin kehityksessäkin. Ja tukea sitä hyvää edelleen. 

Siksi halusin tässä puheessa nimenomaan nostaa hyviä asioita ja positiivisia signaaleja sekä mahdollisuuksia.

Jotta näistä hyvän kehityksen siemenistä saataisiin paras mahdollinen tulos aikaan, on tarpeen kehittää omaa tekemistä koko ajan. On tarpeen tehdä osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ehkäisemiseksi. On tarpeen luoda tästä vihreästä siirtymästä pohjaa kestäville elinkeinoille. 

Ei ole olemassa kiilusilmäistä ilmastopolitiikkaa, kuten se tässä aiemmin leimattiin, vaan valitettava luonnontieteisiin perustuva tosiasia siitä, että maapallon keskilämpötila nousee niin nopeasti, että meidän ihmisten ja luonnon elinolosuhteet eivät pysy perässä. Ilmastopolitiikka on meidän ja etenkin meidän lasten puolesta, ei meitä vastaan. Ja lisäksi meillä Kainuussa, kun osataan pelata korttimme oikein, meillä on mahdollisuus tästä muutoksesta vieläpä merkittävästi hyötyäkin. Mutta ne kortit tosiaan pitää osata pelata oikein. 

Kainuussa on tarpeen reagoida massiiviseen digitalisaatiokehitykseen. On tarpeen nähdä meidän omaleimaisen ja osaavan kulttuuritarjonnan merkitys.

On tarpeen varmistaa, että Kainuuseen ovat tervetulleita erilaiset ihmiset erilaisista taustoista ja eri maista. On tarpeen huolehtia siitä, että ilmapiiri on hyvä ja että myös eri vähemmistöihin kuuluvien arki on turvallista ja häirinnästä vapaata.

Kainuu-ohjelma antaa tähän kaikkeen hyvät eväät. Sitä oli oikeasti ilo lukea. Lähes koko ajan sai vain ajatella, että onpa hyvää asiaa ja hyvin kirjoitettu! Ihan valtava kiitos valmistelijoille. 

Muutaman pienen parannusehdotuksen me sinne vielä esittäisimme. Vihreillä ei ole paikkaa maakuntahallituksessa, joten tämä on meidän paikka vaikuttaa. Toki olemme olleet aktiivisia koko ohjelman valmisteluprosessin ajan – siltä osin kuin se on meille ollut mahdollista. Esimerkiksi luonnoksen ollessa nähtävillä julkisesti olemme antaneet siitä lukuisia kommentteja. Mutta ihan kaikki ei siinä luonnosvaiheessa vielä ollut valmiina ja tekstit ovat muuttuneet, joten siksi näin. 

Nämä meidän muutosesitykset on teille toimitettu etukäteen – pahoittelen tosi paljon, että ei kuitenkaan kovin hyvissä ajoin etukäteen. Koen, että ne ovat enimmäkseen kokonaisuutta tarkentavia ja syventäviä – ei niinkään isoja ideologisia muutoksia esittäviä. 

Esimerkiksi halusimme vielä korostaa sitä, että saavutettavuudessa maakunnan ulkopuolelle suuntautuva joukkoliikennevuorotarjonta ja myös niille sopivat maakunnan sisäiset liityntäyhteydet ovat todella tärkeitä. Asiaa on kohtuudella sivuttu nykyisissä toimenpiteissä, mutta ei ihan suoraan sanottu. Meidän mielestä tämä on sen verran keskeinen asia, että se on tarpeen sanoa suoraan.

Tai sitten Kainuu 2040 visiossa sanotaan nyt, että etätyön tekeminen maakunnan rajojen ulkopuolelta Kainuuseen: “hyväksytään silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat ja se on työntekijöiden tahdon mukaista ja osaavan työvoiman saamiseksi välttämätöntä.”

Tämä kuulostaa kovin ikävältä ja poissulkevalta. Ja lisäksi eihän meillä ole minkäänlaisia valtuuksia hyväksyä tai olla hyväksymättä etätyötä Kainuuseen paitsi Kainuun liiton omien työntekijöiden osalta. Paljon fiksumpi ajatusmalli on visiossakin esiintyvä seuraava lause. Eli se, että tehdään Kainuusta niin hyvä paikka asua ja muuttaa, että keikkatyöläiset ja etätyöntekijät haluavat tänne muuttaa. 

Toivon siis, että teistä valtuutetuista jokainen käy meidän muutosesitykset yksitellen läpi ja muodostaa niistä oman mielipiteen. 

Voisin tässä kohti todeta myös vihreän ryhmän puolesta sen, että emme edelleenkään kannata sellutehdasinvestointia. Se ei ole luonnon kannalta kestävällä pohjalla ja meidän mielestä koko maakunnan aluekehitysviranomaisen eli Kainuun liiton ei kannata käyttää näin paljon resursseja yhteen, todella epävarmaan, elinkeinopoliittiseen hankkeeseen. Ajattelimme kuitenkin, että ei ole järkevää kaikkia siihen liittyviä kirjauksia äänestyttää tässä kokouksessa, kun lopputuloksen me taidamme tietää etukäteen. 

Elinkeinopoliittisiin kärkialoihin olisimme kaivanneet matkailun ohella jonkin naisvaltaisen alan. Nythän siellä on vanhat tutut – biotalous, kaivosteollisuus ja teknologiateollisuus – kaikki varsin miesvaltaisia aloja. Vaikka on todettu, että Kainuussa nimenomaan on vähemmän nuoria naisia kuin nuoria miehiä. Naisvaltaisen kärkialan lisääminen olisi ollut selvä, konkreettinen päätös korjata tilannetta. 

Nyt näin ei ole. Eikä sitä tässä vaiheessa kannata esittääkään, koska elinkeinopoliittisen kärkialan lisäys pitää tehdä analyyttisesti, harkiten ja valmistellen. Kun tilanne on nyt näin, onkin erityisen tärkeää kiinnittää huomiota muihin tasa-arvoisen aluekehittämisen toimenpiteisiin ja varmistaa, että niitä todella toteutetaan. 

Muilta osin Kainuu-ohjelma oli todella hyvä. Kiittelin jo äsken paljon, tässä kohti edelleen. Erittäin hyvä kokonaisuus ja hyvin valmisteltu. 

Seuraavaksi siirrytäänkin toteutusvaiheeseen. Sitä tehdään niin liiton toimesta kuin jokaisessa kunnassa, ja etenkin jokaisen omassa arjessa. Porukalla me voidaan luovata Kainuun kehitystä kohti parempaa.

Ennen kuin kääritään hihat ja ruvetaan hommiin, huilataan ja nautitaan Joulun ajasta. Rauhallista tai ainakin omaa lapsiperhearkea paremmin kuvaavasti hohdokasta Joulun aikaa jokaiselle. Ja kiitos tähänastisesta yhteistyöstä vihreän maakuntavaltuustoryhmän puolesta. Jatketaan ensi vuonna. 🙂

—–
Teimme tosiaan muutaman muutosesityksen. Jos jaksat vielä lukea, ne löytyy tästä:

s. 17

Poistetaan “Tämä hyväksytään silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat ja se on työntekijöiden tahdon mukaista ja osaavan työvoiman saamiseksi välttämätöntä.”

Perustelu: Tämä kuulostaa todella ikävältä ja poissulkevalta, vaikka Kainuu 2040 visio muuten on eteenpäinkatsova ja mukaanottava. Lisäksi eihän meillä ole minkäänlaisia valtuuksia sallia tai olla sallimatta etätyön tekemistä (paitsi Kainuun liiton oman henkilökunnan osalta). 

Tulos: Äänestyksen perusteella ei muutosta pohjaesitykseen.

s. 26, Kainuun hiilinielutaso. 

Muutetaan Tavoitetasoksi 2025 ja Tavoitetasoksi 2040: Kainuun hiilinielutaso kasvaa

Perustelu: Tavoitetaso tässä tällä hetkellä ei ole lainkaan kunnianhimoinen, koska hiilinielutaso on meillä paljon suurempi kuin päästöt. On myös todennäköistä, että ilmastonmuutoksen hillinnän vuoksi päästöjen vähentämisen tahti entisestään kiihtyy ja samaan aikaan pitää merkittävästi lisätä hiilinieluja. 

Tulos: Äänestyksen perusteella ei muutosta pohjaesitykseen.

s. 40 Kulttuuri- ja luovat alat… -tavoite

Lisätään yhdeksi toimenpiteeksi:
– Painotetaan kulttuurin itseisarvollista asemaa ja tuetaan kulttuuritoimijoiden juurtumista alueelle vahvistamalla toimijoiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia. 

Perustelu: Toimenpiteissä (jotka ovat pääsääntöisesti erittäin hyviä) kulttuuri näyttäytyy etenkin matkailu-, elinkeino- ja brändinäkökulmasta. Kulttuurilla on kuitenkin syvempi ja isompi itseisarvollinen merkitys ja kulttuuritoimijoiden juurtuminen Kainuuseen ja sitä kautta paikallisen kulttuurin luominen on tärkeää. 

Tulos: Äänestyksen perusteella ei muutosta pohjaesitykseen.

Tässä kohti vedettiin loput muutosesitykset pois, koska äänestyksissä ei noille kolmelle edelliselle tullut vastakaikua käytännössä lainkaan. 

s. 45 Työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto lisääntyy… -tavoite

Lisätään yksi toimenpide:

  • Parannetaan tiedotusta palveluista eri kielillä (esimerkiksi englanniksi).

Perustelu: Tällä hetkellä löytyy hyvin vähän tietoa palveluista esim. englanniksi, vaikka tarve olisi selvä. Kajaanissa on ollut puhe, että kaupungin sivujen palvelut-osuutta käännetään myös englanniksi. Vastaavaa tarvetta on esim. sote-palveluiden osalta. 

s. 61

Muutetaan: “Ympäristöviranomaiset seuraavat luonnon monimuotoisuutta, tunnistavat monimuotoisuuden keskeiset uhkatekijät ja varmistavat monimuotoisuuden turvaamisen elinkeinoja kehitettäessä”

Muotoon: “Seurataan luonnon monimuotoisuuden tilaa, tunnistetaan monimuotoisuuden keskeiset uhkatekijät ja varmistetaan monimuotoisuuden turvaaminen elinkeinoja kehitettäessä.”

Perustelu: Ohjelma on pääsääntöisesti passiivissa ja hyvin harvassa kohdassa on esitetty vastuutahoa tekemiselle. Ei kannata laittaa tässäkään – etenkin kun tätä työtä luonnon monimuotoisuuden eteen voivat (ja myös kannattaa) tehdä muutkin kuin ympäristöviranomaiset. 

s. 64 

Lisätään ensimmäisen kehittämistavoitteen viimeiseksi kohdaksi: 

  • Parannetaan joukkoliikenneyhteyksiä maakunnan ulkopuolelle / -lta ja varmistetaan toimivat maakunnan sisäiset liityntäyhteydet niille. 

Perustelu: Tätä asiaa on osin sivuttu muissa kohdissa, mutta näin yksiselitteisesti sitä ei ole sanottu. Asia on kuitenkin mitä keskeisin Kainuun saavutettavuuden kannalta, koska esim. junamatkustajia on paljon ja toimivat junayhteydet ovat todella tärkeitä. Samoin se, että liityntäyhteydet toimivat Kainuun sisällä. 

Share Button