Sote-asiaa Kainuun sote-valtuustosta


Ryhmäpuheeni Kainuun sote-valtuustossa:

Puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat

Minua oikeastaan vähän hävettää olla tässä. Täällä me noin neljäkymmentä ihmistä jökötetään samassa tilassa tuntikausia korona-aikaan. Etäkokouksen järjestelyihin olisi ollut hyvin aikaa. Meidän pitäisi hyvä näyttää tässä esimerkkiä, ja nyt niin ei ole.

Muuten haluan kiittää Kainuun sotea, kuntien viranomaisia ja kaikkia kainuulaisia siitä, miten hyvin koronatilanne on hoidettu. Kaikki – etenkin terveydenhuoltoalan ammattilaiset – ovat venyneet. Ja samalla hoitaneet tilanteen todella ammattitaidolla. Mahtava konkreettinen esimerkki ammattitaidosta ovat KAKSinmäen koronanäytteenottajat, jotka hoitavat ikävän tehtävän tehokkaasti ja ammattimaisesti. Kuitenkin hyvin rennosti. Osaavat vielä kaiken päälle toimia just oikein jopa vempuloivien lasten kanssa. Iso kiitos teille. Ja kaikille muille ammattilaisille  <3

Tässä vaiheessa ajatus siirtyy edesmenneeseen terveysjohtajaan, Kristiina Kanaseen. Kristiinan tyyli kuulsi läpi, kun talousarviokirjaa luki. Olihan hän sinne osansa kirjoittanut. Kristiina oli meille monelle tärkeä, minullekin ystävä partiotoiminnan kautta. Hänellä oli hyvä tapa hoitaa asiat, keskustella aidosti ja rakentavasti ihmisten kanssa sekä ottaa kanssaihminen huomioon omalaatuisella mutta lämpimällä tavallaan. Me jäämme kaipaamaan häntä – voimia suruun jokaiselle.

Sitten näihin itse talousarvioasioihin ja sitä myöten tuleviin vuosiin.

Talouden haasteet ovat isoja ja kaikille harvinaisen selviä. Talousarviokirjasta luettavien asioiden lisäksi taloushaasteita lisää palvelutarpeen kasvu sekä se tosiasia, että hoitoalan palkat ovat työn vaativuuteen nähden liian alhaiset. 

Selvää valitettavasti on se, että talouden tulopohja ei missään tilanteessa tule paranemaan niin paljoa kuin tämänhetkinen menopuoli vaatisi. Kuntien kantokyky ei yksinkertaisesti riitä. Sote-uudistuksen toteutuessa valtion rahoitus uusille hyvinvointialueille ei tule olemaan nykytilanteeseen nähden riittävästi.

Tämä yhtälö ei toimi. Jotain on oikeasti tarpeen tehdä.

Talouden tasapainottamisessa pitää tietysti koettaa löytää mahdollisimman järkeviä keinoja. Sellaisia, jotka ehkäisevät kallista hoidontarvetta ennalta. Tai sellaisia, jotka poistavat mahdollisen osaoptimoinnin. Sellaisia, jotka haittaavat kainuulaisia ja henkilökuntaa mahdollisimman vähän. Yksi esimerkki tästä on tulevaisuuden sote-keskusten kehittäminen, joka on meneillään.

Soten talousasia on kuitenkin ihan valtava kokonaisuus. Meidän näkemyksen mukaan olisi tarpeellista hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita, kun tarkastellaan ja etsitään keinoja talouden tasapainottamiseksi. Täyttä valtaa heille ei missään nimessä tule antaa eikä valkokauluskonsulttien pidä päättää meidän puolesta. Meidän pitää olla asian päällä ja tehdä päätöksiä. Mutta ihan yhtä tarpeellista on hakea asiantuntemusta ulkopuolelta. Nämä asiat ovat niin isoja ja moniulotteisia – ja myös ihmisten hengen, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta olennaisia – että päätöksenteon pohjalla pitää olla riittävästi tietoa.

Talouden tasapainottamiseen ja sopeuttamiseen liittyy helposti erilaisia pelkoja. Miten käy oman työpaikan. Tai oman kunnan palveluiden. Henkilöstön ja työpaikkojen suhteen en olisi kovinkaan huolissaan. Osaavaa työvoimaa vaikuttaa olevan haastava saada ja eläköityminen on nopeaa – terveydenhuoltoalan ammattilaisille on kaikella todennäköisyydellä töitä myös tulevaisuudessa. 

Oman kunnan palveluiden suhteen tilanne on vähän eri, koska rakenteet ja tilat väistämättä maksavat. Ja tämä meidän sisäinen keskustelu on pienoiskoossa sama keskustelu, mitä me Kainuuna käydään tuonne Helsingin suuntaan. Siksi se tuntuu pahalta. Ajattelen, että tässä on tärkeintä ensinnäkin hankkia yhteinen tietopohja ja sitten käydä avointa ja rakentavaa keskustelua porukalla. Jokaisen joustaa vähän ja sitä kautta koittaa löytää se yhteinen hyvä lopputulos.

Sitten vähän pienempiin yksityiskohtiin.

Ensinnäkin toivoisimme selkeämpää talousarviokirjaa, jossa strategia ja siitä johdetut mittarit, toteumat ja tavoitteet olisi esitetty huomattavasti selkeämmin. Nyt erilaisia taulukoita oli valtavasti, mutta kokonaiskuva jäi hyvin hämäräksi.

Toiseksi kysymme keittiöinvestoinnista ja siitä, millä perusteilla ja ajatuksilla sitä ollaan tekemässä. Kainuun soten ja Kajaanin kaupungin yhteisessä keittiöselvityksessä todettiin, että KAKSille rakennettava keittiö voisi olla huomattavasti alkuperäisiä suunnitelmia pienempi. 

Kolmanneksi esitämme, että sote huomioisi ympäristöasiat omassa toiminnassaan nykyistä paremmin. Jätteiden lajittelu eri toimipisteissä, resurssiviisaat hankinnat, jätteen ja hukan vähentäminen, energiatehokkuuden lisääminen sekä autoilun päästöjen vähentäminen tulevat äkkiseltään mieleen. Viisainta on aloittaa tilannekartoituksella ja toimenpiteiden miettimisellä. Ja siitä sitten siirtyä tekemiseen. Vaikka ympäristöasiat tuntuvat soten kokonaisuudessa hyvin pieniltä, on tärkeää, että jokainen tekee osansa. Esitämmekin tähän liittyvää lisäystä sivulle 54, toiseksi viimeisen kappaleen jälkeen seuraavasti: “Parannetaan ympäristöasioiden huomiointia  sote-kuntayhtymän toiminnassa. Ensin kartoitetaan tilanne ja sen pohjalta mietitään toimenpiteet. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi jätteiden lajitteluun, kertakäyttötuotteiden vähentämiseen hygieniasta ja turvallisuudesta toki tinkimättä, jätteiden ja hukan vähentämiseen, resurssiviisaisiin hankintoihin, kiinteistöjen energiatehokkuuteen sekä autojen vähäpäästöisyyteen.”

Tällaisilla ajatuksilla vihreiden valtuustoryhmä kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille rauhaisaa joulunaikaa.

Share Button