Sotkamo Silverin YVA


Hopeakaivos Sotkamon Tipasojalla, Sotkamo Silver, on käynnistänyt YVA-prosessin. Siihen liittyvät asiakirjat löytyvät täältä.

Laitan ao. mielipiteen menemään. Väkisellä tuli mieleen yksittäisen ihmisen pienuus suhteessa kaivosyhtiöön. Materiaalia on valtavasti, ja sitten tätä tehdään ihan vain omalla vapaa-ajalla. Minulla nyt sattuu olemaan tähän lähes täydellisesti sopiva koulutus (ympäristötekniikan DI). Kuitenkin, olisi aivan keskeistä, että luonnosta ja ympäristön puhtaudesta huolestuneet sekä lähialueen asukkaat voisivat kunnolla ilmaista mielipiteensä. Nyt se on käytännössä mahdotonta, koska resurssit ovat rajalliset. Myös tästä syystä on aivan oleellista, että ympäristöhallinnossa, etenkin paikallisessa, on riittävät resurssit. Heillä on valtava vastuu huolehtia siitä, että toiminta on luonnolle ja lähialueen asukkaille kohtuullista.

Sotkamo Silver mielipide YVA-selostuksesta

Isoimpana huolena esiin nousi sivukivialueiden sekä rikastushiekka-altaiden pohjarakenteet. Onko oikeasti niin, että sivukivet läjitetään vain turvekerroksen päälle. Toki niistä iso osa tullaan todennäköisesti käyttämään kaivoksen täyttämisessä toiminnan loputtua. Mutta mitä jos näin ei käykään ja sivukivi jää niille sijoilleen? Samoin rikastushiekka-altaiden ja vesivarastoaltaiden (selkeytysaltaiden) pohjarakenteiden on oltava kunnolliset – nyt osassa niistä vain turvekerros.

Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten vähentämisen kannalta on keskeistä erottaa eri vesijakeet toisistaan. Vaikuttaa siltä, että näin ihan kohtuullisen hyvin aiotaankin tehdä. On kuitenkin tärkeä tsekata, että vesijakeet erotetaan aina kun se vain on järkevää ja mahdollista.

Ksantaatin vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen pitäisi tutkia huomattavasti nykyistä paremmin. Tämä tietysti koskee kaikkia kaivoksia, jotka vaahdotuksessa käyttävät ksantaatteja.

Enemmän tietysti ympäristölupaan liittyvä asia, mutta pitoisuusrajat olivat korkeita, eli lupa vaikutti todella löysältä. Luparajojen tulisi olla tiukempia ja vuosittaisia päästökiintiötä (pitoisuusrajan lisäksi) pitäisi olla useammalla aineella.

YVA-selostuksessa sanottiin, että kaivostoiminta ei vaikuta pohjavesialueisiin. Onko oikeasti niin?

Muutama specifi kysymys / kommentti:

  • Mikä oli ravistelutesteissä veden pH?
  • Missä taulukosta 3-10 on hävinnyt vesien puhdistuksessa käytettävä rauta- tai alumiinipohjainen saostuskemikaali?
  • Nyt vesistöpäästöt esitetään pitoisuuksina taulukoissa sekä tekstissä kirjoitettuna. Huomattavasti havainnollisempi olisi esittää pitoisuudet kartoilla.

Häiriötilanteisiin varautumisesta: Jos joku pato murtuu, mihin vedet virtaavat ja miten sellaisissa tapauksissa estetään virtaamat lähivesistöihin.

Pakko vielä loppuun todeta, että en kyllä kyennyt perehtymään YVA-selostukseen täydellisesti. Tietoa on valtavasti, mutta kun tätä tekee vain vapaa-ajallaan, ei aika yksinkertaisesti aina riitä.

Share Button