Talvivaaran purkuputken tarkkailusta


Talvivaaran purkuputken tarkkailusuunnitelma on nähtävillä 20.9 saakka, ja siitä voi jokainen kertoa mielipiteensä. Tarkemmin ELYn sivuilla.

Laitoin siitä juuri seuraavanlaisen mielipiteen:

Tarkkailusuunnitelma on pääosin hyvä. Kuntien – eli Kajaanin ja Sotkamon – sekä Kainuun Soten lausunnot tulee ottaa huomioon, niissä oli tärkeitä näkökohtia ja parannuksia suunnitelmaan.

Se, mikä tässä eniten ihmetyttää on aikataulu: tarkkailusuunnitelman valmistuminen ei vaikuta purkuputken käyttöönoton ajankohtaan. Mielestäni tarkkailusuunnitelma pitäisi olla hyväksyttynä ennen kuin putki otetaan käyttöön ja myös ennen kuin koekäyttö laajassa mittakaavassa alkaa.

Leviämiskartoituksessa (sivu 6) seurantaa pitää tehdä pidempään kuin kaksi vuotta. Ylipäätänsäkin pitää ja etenkin nyt kun kaivoksen toimintaa ollaan ajamassa ylös. Viisi vuotta voisi olla hyvä määräaika, ja sen jälkeen joka toinen tai kolmas vuosi esimerkiksi kahdenkymmenen vuoden ajan ja viiden vuoden välein koko kaivoksen toiminnan ajan.

Jos tarkkailun perusteella huomataan, että veden/pohjaveden/sedimentin/kalaston laatu heikkenee merkittävästi ja/tai pysyvästi, on tilanteeseen reagoitava.

Share Button