Terrafamen akkukemikaalitehtaan YVA


Laitettiin Kainuun Vihreinä menemään mielipide Terrafamen akkukemikaalitehtaan YVAsta.

Terrafamen tuotteiden jalostaminen pidemmälle tehdasalueella on periaatteessa hyvä ja kannatettava asia. Nyt kuitenkin herää kysymys siitä, että onko samaan aikaan menossa liian paljon asioita. Kaivostoiminnan ylösajo ja perustoiminan kehittäminen, nykyisten prosessien ajon opettelu ja optimointi, uraanintalteenotto ja nyt tämä akkukemikaalitehdas.

Kemikaalien käyttö lisääntyy akkukemikaalitehtaan myötä. Rikkihapon käyttö 1,5-kertaistuu, uutena tulee ammoniakki, ja happi. Kemikaaliturvallisuuden kanssa on oltava tarkkana – niin tehdasalueella kuin kuljetuksissakin. Ja missä vaiheessa tulisi järkeväksi tuottaa rikkihappo itse tehdasalueella?

Polttokattilan kokoa ja polttoaineita kannattaa harkita ja selvittää tarkkaan. Jos/kun tuotteet päätyvät sähköautojen akkujen raaka-aineeksi, turpeen polttaminen ei sovellu kokonaisuuteen lainkaan. Kaavaillun polttolaitoksen koko on myös iso – saisiko sitä jotenkin pienennettyä? Prosessilämmön keräilyllä, lämmönvaihtimilla, aurinkolämmön hyödyntämisellä, prosessin säätämisellä? Se olisi todella hyvä ympäristövaikutusten näkökulmasta: mitä pienempi kattila, sitä vähemmän päästöjä. Ja lienee kustannustehokkaampikin ratkaisu.

Polttokattilan päästöjen kanssa pitää olla tarkkana. Sinänsä jätemateriaalin hyödyntäminen energiaksi on erittäin järkevää, mutta haitallisia savukaasupäästöjä syntyy helposti. Tehokkaat suodattimet on oltava! Eniten savukaasupäästöille altistuvat työntekijät, joiden kumulatiivisesta kokonaisaltistuksesta on jo syytä olla huolissaan. Nikkeli on myrkyllinen raskasmetalli, sen päälle kivipöly, polttolaitoksen savukaasupäästöt sekä muu metallialtistus.

Share Button