Ydinvoimahaaveita


Mielipidekirjoitus; julkaistu Kainuun Sanomissa 24.9.2014.

2014-09-Kainuun Sanomat -Ydinvoimahaaveita

Ydinvoimahaaveita

Fennovoiman ydinvoimahanke on seuraavaksi eduskunnan käsittelyssä. Toivottavasti siellä hanketta tarkastellaan aidosti kokonaisuutena. Minulla ei ole ydinvoimasta ehdotonta mielipidettä, koska asioita pitää tarkastella kokonaisuutena. Tässä kokonaistarkastelussa Fennovoima-projekti ei kuitenkaan pärjää. Siitä pitäisi luopua, koska:

  1. Jos ja kun naapurimaamme Venäjä näyttää käyttäytyvän noin arvaamattomasti ja suurvalta-haaveet etusijalla, ei meidän kannata sitoutua useaksi vuosikymmeneksi venäläisen valtionyhtiön kanssa ydinvoimalaprojektiin. Uusia ydinvoimalupia perusteltiin aikoinaan etenkin Venäjä-riippuvuuden vähentämisellä. Nykymuotoisessa Fennovoimassa riippuvuus päinvastoin kasvaisi.
    Venäjän ja venäläisten kanssa olisi ehdottomasti parasta ja mukavinta elää rauhassa rinnakkain ja tehdä yhteistyötä. On siis todella ikävää joutua ajattelemaan toisin, etenkin, kun tuntemani venäläiset ovat mukavia ja hyviä ihmisiä. Valtion arvaamatonta toimintaa ei minusta voi jättää huomiotta. Ja yksi johtopäätös tulisi olla se, ettemme tässä vaiheessa sitoudu usean vuosikymmenen yhteiseen energiahankkeeseen.
  2. Nettisivujen mukaan Fennovoiman suomalaisomistus on 66 %, joista suurin osa on kunnallisia energiayhtiöitä. Mahdolliset tulevat kaupat mietityttävät, jos joku suomalainen osakas myy osuutensa. Osakassopimuksessa tähän voitaneen kirjata ehtoja, mutta miten pitkällä ne voivat mennä. Jos ostajana olisi Suomeen rekisteröity yhtiö, jonka omistajat olisivat venäläisiä. Onko tämä suomalais- vai venäläisomistusta?
  3. Fennovoiman ydinjätteiden loppusijoitusta ei ole ratkaistu.
  4. Pyhäjoella ei ole valmista infraa ydinvoimalalle – sen rakentaminen täysin uuteen paikkaan on sekä kallista että järjetöntä.
  5. Ydinsähkön edullisuus ja kannattavuus on hyvä kysymys. Moni yritys on luopunut Fennovoiman osakkuudesta. Oulun Energian johtokunnan lausunnon mukaan Fennovoima-sijoituksen liiketaloudellista kannattavuutta ei voida osoittaa. Oulun kaupunki päätti tästä huolimatta lähteä osakkaaksi. Lisäksi, Olkiluotoon rakenteilla oleva uusi reaktori viivästyy (käyttöönotto alun perin 2009, nykyinen arvio 2018-2020) ja kallistuu (alkuperäinen hinta-arvio 3,2 miljardia euroa, uusin arvio 8,5 miljardia).

Pohjois-Suomen kannalta Fennovoima olisi toki merkittävä investointi, joka tuo työtä ja toimeentuloa. Työpaikkojen täytyy kuitenkin olla kestäviä, niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristönkin kannalta. Fennovoiman tapauksessa niin ei näytä olevan. Keskitytään siis mieluummin investointeihin, jotka ovat kestäviä ja hyödyntävät vahvuuksiamme: puutuotteisiin, ICT-palveluihin, puhtaaseen ruokaan, bioenergiaan, matkailuun…

Silja Keränen
Ympäristötekniikan DI
Kajaanin kaupunginvaltuutettu
Eduskuntavaaliehdokas (vihr.)

Huom: Tämä julkaisu on aiempi blogitekstini (nimi: Fennovoiman järjettömyydestä). Muokkasin blogitekstiä hieman lehteä varten. 

Share Button