Valtuustoaloite: Kajaani HINKU-kunnaksi


Ilmastonmuutos on aikamme vakavin globaali ilmiö. Hallitsematon ilmaston lämpeneminen johtaa maapallon elinolosuhteiden radikaaliin heikentymiseen. Siksi ilmaston lämpenemistä täytyy pyrkiä hillitsemään yhteisten toimien avulla, koko maailmassa ja kaikilla sektoreilla, monella tasolla. Kansallisen ja kansainvälisen ilmastotyön lisäksi myös kunnat voivat omilla toimillaan merkittävästi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kunnan tekemät päätökset esimerkiksi hankinnoissa, kaavoituksessa, rakentamisessa, jätehuollossa sekä energiantuotannossa vaikuttavat merkittävästi ilmastotyöhön.

Kuntien ilmastotyön kirittäjäksi on luotu HINKU-kuntien verkosto. Verkostossa on tällä hetkellä yli 60 kuntaa ympäri Suomen. Kainuusta yksikään kunta ei ole vielä mukana. Keskuskaupunkina ja maakunnan veturina Kajaanin pitäisikin näyttää tässä esimerkkiä. Sen sijaan Kainuun lähialueita HINKU-kuntia jo löytyy: Vaala, Utajärvi, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Valtimo ja Nurmes. 

HINKU-verkosto edellyttää kuntaa sitoutumaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 80 %:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kunnan on uskottavasti sitouduttava vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta. 

Kajaanissa kasvihuonekaasupäästöt ovat jo lasku-uralla. Lisäksi suunnitelmat uuden supertietokoneen hukkalämmön hyödyntämiseksi kaukolämmön tuotannossa, liikenteen vähittäinen siirtymä kohti sähkö-ja biokaasuautoja, rakennusten energiatehokkuuden jatkuva parantaminen sekä kaupungin alueelle suunnitellut tuulivoimahankkeet tekevät tavoitteen saavuttamisesta mahdollista.

Kajaanin tuleekin seurata monen muun kunnan mallia, osoittaa rohkeaa edelläkävijyyttä ja tavoitella vastuullisen, aktiivisen ilmastotoimijan roolia. Tämä hyödyttää myös kaupungin isoja yksityisiä yrityksiä, jotka jo tekevät ilmastotyötä: raitiovaunut ja junat, akkukemikaalit, biopolttoaineet sekä digitalisaatiota hyödyntävät palvelukeskukset. 

HINKU-kunnaksi liittymällä luomme ilmapiiriä, jossa Kajaani korostaa innovatiivisuutta, uutta teknologiaa sekä siirtyy uusiutuvaan energiaan. Samalla voidaan luoda säästöjä sekä tehdään kaupungin imagosta houkuttelevampi ja kiinnostavampi uusille asukkaille ja yrityksille. 

Esitämme valtuustolle, että Kajaanin kaupunki ryhtyy HINKU-kunnaksi.

 

Kajaanissa 4.11.2019

 

Vihreä valtuustoryhmä

Share Button