Nuasjärven tilanne ja Terrafamen päästöt


Helsingin yliopiston tutkijoiden ja Kainuun ELY-keskuksen välistä vuoropuhelua mediatiedottein on ollut mielenkiintoista seurata.

Yliopiston tutkijat selvittivät varsin tarkasti järven pohjan (sekä sedimentin että sen yläpuolisen vesikerroksen) tilan muutoksia purkuputken käyttöönoton jälkeen. Heidän havaintonsa oli selvä: purkuputki on aiheuttanut putken lähistöllä pohjanläheisen happikadon ja muuttanut merkittävästi pohjaeläinyhteisöjä.

ELY-keskus taas on vetänyt johtopäätöksensä koko Nuasjärven alueelta tehtyjen vedenlaatuanalyysien perusteella. Niiden perusteella Nuasjärven tila edelleen hyvä eikä happikato uhkaa järveä.

ELY ottaa kantaa koko järven tilaan ja yliopiston tutkijat purkuputken läheisen järven pohjan tilanteeseen. Kokonaisuudessaan järven tila on edelleen hyvä, mutta purkuputken läheisyydessä päästöt ovat heikentäneet tilaa. ELY ja tutkijat puhuvat siis osin eri asioista.

Toki olisin toivonut ELYltä vakavampaa suhtautumista tutkijoiden havaintoihin selvästi heikenneistä pohjaeliöyhteisöistä sekä esiintyvästä happikadosta.

Suunnataan katse tulevaan. Koska pilaantumista ja pohjan tilan heikentymistä on tapahtunut jo muutaman vuoden aikana, pitää huolehtia siitä, että se ei pahene. Terrafamen toiminnan uusi ympäristölupa on nyt valmistelussa. Siinä luvassa päästörajojen pitää olla riittävän tiukat.

Samalla kannustan Kainuun ELY-keskusta keskustelemaan Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa velvoitetarkkailusuunnitelman sisällöstä ja päivitystarpeesta. Velvoitetarkkailusuunnitelma on se, jonka perusteella Nuasjärven tilaa seurataan. Mistä kohti ja miten usein näytteitä otetaan sekä miten niitä tulkitaan. Nyt tämän tarkkailun perusteella ei ole havaittu purkuputken vaikutuksia. Siksi päivitystarve on ilmeinen.

Silja Keränen
Ympäristötekniikan diplomi-insinööri
Kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Kajaani 


Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 1.11.2019.

Ilahduttava oli kuulla, että Kainuun ELY on jo ottanut kopin tuosta mittausten, seurannan sekä tulosten tulkinnan kehittämisestä. Asia siis etenee, ja hyvä niin!

Share Button