Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ei ole järkevää


Työministeri Satonen (kok.) on aktiivisesti lähtenyt toteuttamaan hallitusohjelmaa, ja sen seurauksena aikuiskoulutustuki olisi loppumassa kokonaan vuoden päästä kesällä. Tällainen politiikka ei ole järkevää. Se tarjoaa säästöjä lyhyellä aikajänteellä, mutta ei ole pidemmän päälle fiksua.

Samaan aikaan työurat pitenevät ja maailma muuttuu jatkuvasti. Osaamistarpeet kehittyvät, aloja ja työpaikkoja häviää samalla, kun uusia syntyy. Koulutus korreloi vahvasti yhteiskunnan kehittymiseen, isojen haasteiden ratkaisemiseen ja lisäksi kunkin henkilökohtaiseen pärjäämiseen.

On myös aikamoista olettaa, että jokaisen pitäisi osata valita itselleen sopiva ammatti jo alle parikymppisenä. On myös inhimillistä, että ei välttämättä jaksa vuosikymmeniä pitkälti samanlaista työtä. On mahdollista, että nuorena opinnot jäivät vähiin ja aikuisena olisi kiinnostusta kouluttautua pidemmälle. Voi myös olla, että työura onkin vienyt eri tehtäviin, johon nuorena hankittu koulutus olisi sopiva. Päästäkseen uralla eteenpäin, on olennaista hankkia alan koulutus. Joissain tapauksissa henkilö voi opiskella alemman koulutustason ammatin aikuisena, ja tällä lailla varmistaa itselleen pysyvän työpaikan pätkätöiden sijaan. Syitä ja taustoja on lukuisia.

Yhteistä on se, että aikuiskoulutustuen myötä voi kouluttautua uudelle alalle, saa syvennettyä omaa osaamista sekä pystyy hankkimaan omiin töihin sopivan tutkinnon. Tuen poistaminen tekee käytännössä aikuisiän tutkintokoulutuksen lähes mahdottomaksi, koska harvalla on siihen muuten aidosti taloudellisia mahdollisuuksia. Herää myös kysymys korkeakoulujen suosittujen monimuotokoulutusten tulevaisuudesta, jotka on nimenomaan räätälöity työelämässä olevia ajatellen.

Todennäköisesti aikuiskoulutustuen poistaminen tulee lisäämään työikäisten pahoinvointia ja uupumisia, kun ei ole näköalaa työuralla kehittymiseksi. Tuen poistamista perustellaan sen vähäisillä vaikutuksilla henkilön tulotasoon ja sitä kautta verokertymän kasvuun. Tuen positiivisia välillisiä vaikutuksia ei tuoda esille. Entä jos työn tuottavuus kouluttautumisen myötä lisääntyy. Entä kun työssäjaksaminen paranee ja sen myötä henkilön työura pitenee. Näillä on merkittävä positiivinen kansantaloudellinen vaikutus.

Aikuiskoulutustuen lakkauttamista kannattaisi ehdottomasti harkita uudelleen.

Silja Keränen
Varapuheenjohtaja (vihr.)
Kajaani


Kirjoitus on julkaistu ainakin Kainuun Sanomissa 26.7.2023.

Share Button