Rasismin vastaista työtä tarvitaan Kajaanissakin


Rasismista on kesän aikana keskusteltu varsin aktiivisesti. Ja ihan syystä, koska aihe on todella tärkeä.

Keskustelu on paikallaan myös Kajaanissa. Ihan ylipäätänsä, mutta myös lokakuun alussa valtuuston kokoukseen tulevan valtuustoaloitevastauksen myötä. Perussuomalaisten mielestä poliitikkojen pitäisi päästä päättämään osallistuuko kaupunki erilaisiin kampanjoihin. Esimerkkinä he nostivat oikeusministeriön koordinoiman ’Olen antirasisti’ -kampanjan, jossa Kajaani oli mukana. Näin ei olisi saanut toimia, etenkään viranhaltijoiden omalla päätöksellä.

Olen antirasisti -kampanjan pointti on tehdä aktiivisesti työtä rasismin vähentämiseksi. Tutkimusten mukaan Suomi on Euroopan rasistisimpia maita, ja etenkin tummaihoiset kokevat täällä paljon syrjintää. Rasismi on sitä kokevalle yksilölle äärimmäisen haitallista, ahdistavaa ja joskus jopa vaarallista. Se on yksiselitteisesti väärin, epäreilua ja epäinhimillistä.

Rasismi on myös koko yhteiskunnan haaste, kun emme pysty luomaan tasa-arvoista ja turvallista Suomea jokaiselle täällä asuvalle. Samalla emme pysty hyödyntämään jokaisen yksilön täyttä potentiaalia. Eikä maamme ole houkutteleva osaavan, koulutetun maahanmuuttajan näkökulmasta – tilanteessa, jossa Kainuussakin kehittymisen suurin pullonkaula on osaavan työvoiman saanti.

Loppupeleissä rasismissa on kyse siitä, ovatko kaikki ihmiset yhtä arvokkaita. Minun mielestäni ovat, ja minusta tämän tulee olla myös politiikan tekemisen lähtökohta. Asiakysymyksistä voidaan kiistellä ja olla eri mieltä, mutta ihmisarvo on jakamaton.

Kesäinen rasismikeskustelu näyttää siltä, että tästä politiikan tekemisen lähtökohdasta ollaan osin eri mieltä. Onkin mielenkiintoista, että samaan aikaan kun perussuomalaisten puolue koittaa valtakunnan tasolla pyristellä irti rasismista ja todistella eri tavoin, että he tekevät töitä rasismin kitkemiseksi, keskustelemme me täällä paikallistasolla perussuomalaisten aloitteesta, jossa nimenomaan ei haluta tehdä aktiivista työt rasismia vastaan.

Tiedän, että kaikki perussuomalaiset eivät todellakaan ole rasisteja ja että monella äänestämisen ja puolueeseen kuulumisen syyt ovat aivan muita. Toivoisinkin todella, että töitä rasismin vähentämiseksi tehtäisiin aktiivisesti ja yhdessä. Parempaa, turvallisempaa ja tasa-arvoisempaa maata ja kotikaupunkia luoden.


Kirjoitus on julkaistu Koti-Kajaanin valtuustosta viisaita -palstalla 18.8.2023.

Share Button