Oikeasti kestävää metsätaloutta


Kestävyys koostuu taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä. Metsätalouden tapauksessa kestävyyspuhe käytännössä tarkoittaa vain taloudellista kestävyyttä.

Luonnonvarakeskuksen mukaan hakkuita voidaan Suomessa kestävästi lisätä 15 miljoonaa kuutiota eli 23 prosenttia. Tässä on kyse vain taloudellisesta kestävyydestä. Tarkoittaen sitä, että tätä suuremmilla hakkuumäärillä metsänomistajan puun myynnistä saatavat tulot kääntyvät jossain vaiheessa laskuun.

Ekologinen kestävyys on eri asia. Kaavailtu hakkuumäärien lisäys ei ole ekologisesti kestävää. Luonnon monimuotoisuus kärsii. Ja monimuotoinen luonto on myös ihmiselämän edellytys.

Nykyisillä hakkuumäärillä, kunhan suojellaan metsiä ja arvokkaita luontokohteita riittävästi, lopetetaan kantojen nosto ja siirrytään FSC-sertifiointiin, on metsätalous myös ekologisesti kestävää. Tähän on päätynyt WWF, jonka keväällä julkaistussa hakkuuraportissa asiaa selvitettiin varsin perusteellisesti.

Metsien käyttö ja biotalous ovat hyviä ja kannatettavia asioita, kunhan niiden toteuttamisessa huomioidaan oikeasti kaikki kestävyyden osa-alueet.

—–

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun tulevaisuudessa 2.10.2015

IMG_1298

 

Share Button