Puhe Kajaanin talousarviovaltuustossa: panostetaan koulutukseen, hyvinvointiin ja ympäristöön


Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat

”Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Haluamme pelastaa ympäristön: lajien kirjon, luonnon kauneuden, ilman ja vesien puhtauden. Haluamme pelastaa ihmiset: poistaa kurjuuden, saavuttaa todellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, antaa kaikille vapauden elää omana itsenään. Haluamme pelastaa politiikan: antaa ihmisten päättää itse, lopettaa korruption, sallia mielipiteiden kirjon.”

Näin lukee vihreiden periaateohjelmassa, ja niinhän se on myös täällä Kajaanissa. Sen lisäksi meitä kiinnostaa valtavasti kuinka Kajaanilla menee, ja miten kajaanilaiset voivat. Koska me yksinkertaisesti rakastamme tätä kaupunkia.

Kajaanilla onneksi menee nyt hyvin. Meidän työttömyysaste on samaa tasoa kuin maassa keskimäärin. Työpaikkoja on enemmän kuin aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyyskin on laskenut. Työnantajilla on pula osaavasta työvoimasta. Kaupungin verotulokertymä tänä vuonna on budjetoitua suurempi. Kainuun talous kasvoi kaikista maakunnista eniten vuonna 2016: Arvonlisäys Kainuussa oli 6,9 %, seuraavaksi parhaalla alueella Pohjois-Pohjanmaalla 4; Uudellamaalla 1,2 koko maan keskiarvon ollessa 1,6 %. Emme ole enää se surkea työttömyysalue. Olemme kasvun kärjessä.

Tämä taitaa olla historiallisen hyvä tilanne. Nyt onkin tärkeä ottaa tilanteesta kaikki mahdollinen hyöty irti. Panostaa muuttajien houkutteluun, uudelleenkouluttaa työttömiä kainuulaisia, panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen sekä kannustaa yrityksiä investoimaan. Näin vahvistamme Kajaanin pohjaa kestää joskus väistämättä tulevaa taantumaa. Ja kaiken lisäksi voimme viimeinkin pysäyttää väen vähenemisen. Väestökehitys kun on aivan keskeinen, mutta todella raaka, mittari.

Nyt tänne kannattaa muuttaa. Meillä on töitä. Ja sen lisäksi todella hyvä elää. Kävin viikko sitten Helsingissä muutaman päivän reissulla. Ihan mukava käydä, mutta eipä tullut ikävä edelliseen kotikaupunkiin. Kauheasti ihmisiä, pitkät matkat, hälinää eikä tuttuja tuomassa turvallisuutta. Täällä on rauha, tilaa, mukavia ihmisiä, helppo kulkea, lyhyet välimatkat ja elämä toimii. Pikkulapsiperheen arkea eläessä päivittäin ajattelen, että onneksi saan elää sitä täällä. Kajaanissa.

Sitten kehujen ja positiivisuuden jälkeen hieman kehittämiskohteita. Maailma kun ei vielä ole valmis.

Tilanne monessa päiväkodissa ja koulussa on haastava. Kasvatusalan ammattilaiset ovat äärirajoillaan. Vuosi sitten siunasimme täällä valtuustossa sivistyspuolelle mittavat säästöt: Kasvatimme yli kolmivuotiaiden ryhmäkokoja. Yhden aikuisen pitäisi pystyä huolehtimaan kahdeksasta vilkkaasta ja aktiivisesta kolmevuotiaasta. Ei todella käy kateeksi! Peruskoulun puolella vähennettiin kouluavustajien määrää – luokanopettajat joutuvat hanskaamaan uuden opetussuunitelman myötä uusia asioita ruotsin kielestä koodaamiseen. Ja sen lisäksi huolehtimaan, että erityisen tuen oppilaat pysyvät menossa mukana hidastamatta liikaa muita.

Toisen asteen koulutusleikkauksista huolehtii puolestaan valtio erinomaisen tehokkaasti. Koulutusliikelaitos on vähentänyt tilojaan ja henkilökuntaansa hengästyttävällä tahdilla. Tai oikeastaan huolestuttavalla tahdilla. Nyt kun jo mietityttää saavatko ammattikoululaiset riittävästi lähiopetusta pärjätäkseen kunnolla työelämässä. Vai ulkoistetaanko opetus työnantajille? Tai onko Kajaanin lukio vetovoimainen opiskelupaikka nuorelle.

Saatika se tosiasia, että Suomen PISA-tulokset olivat alueellisesti erilaisia. Meidän tuloksemme täällä Itä-Suomessa olivat Etelä- ja Länsi-Suomea huonommat. Lisäksi kainuulaisten koulutustaso on maan alhaisimpia. Näitä ei saa vain todeta. Niille täytyy tehdä jotain.

Niinpä, jos meillä Kajaanissa olisi ylimääräistä rahaa, olisi suunta meidän vihreiden mielestä ihan päivänselvä: koko koulutusketjuun. Varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle. Nuorisotyöhön. Ammattikorkeakoulua ja yliopistokeskusta unohtamatta. Päivähoitoon panostamalla ehkäistään parhaiten eriarvoistumista. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen pitäisi perua ja ryhmäkoot pienentää. Peruskoulu on Suomen todellinen ylpeydenaihe. Siihen pitää panostaa, koska koulutus ja työttömyys periytyvät tässä maassa edelleenkin.

Nyt Kajaanissa näyttääkin siltä, että meillä on ylimääräistä rahaa. Viittaan tällä harjoitusjäähalliin. Sen vuosittaiset kustannukset käyttötalouteen ovat puoli miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi yli kolmivuotiaiden ryhmäkokojen kasvattaminen tuo kaupungille säästöä 300 000 euroa, ja perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattaminen 500 000 euroa. Tai toisaalla: ylihuomenna keskiviikkona ympäristöteknisen lautakunnan listalla on ehdotus vähentää eri puolilla kaupunkia sijaisevien luistinratojen kunnossapitoa. Nämä ovat arvovalintoja. Arvovalintoja, joista me valtuutetut päätämme.

Hyvät kollegat,

Kuntalain ensimmäisen pykälän mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Hyvinvointiin liittyviä mittareita ja tavoitteita löytyy varsin kattavasti tästä talousarviokirjasta. Tässä talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksymme myös hyvinvoinnin edistämisohjelman – sivuilla 33-34. Hyviä ja tärkeitä asioita, mutta hieman suppeasti. Ikäihmisten osalta ainoa tavoite on mahdollisimman pitkään kotona asuminen. Ainakin minun tuntemani ikäihmiset ovat aktiivisia ja heidän hyvinvointiaan voi parantaa monin eri tavoin. Esimerkiksi huolehtimalla katujen kunnossapidosta ja kaupungin monipuolisesta vapaa-aikatarjonnasta. Toki taitavat itse osata sanoa paremmin. Kajaanilaisten hyvinvoinnin parantamiseksi yhteistyö soten kanssa on aivan keskeistä. Yhteistyösarkoja on useita – yhtenä keskeisenä sisäilmaongelmaiset tilat. Näistä yhtenä aivan polttavana on kajaanilaisia lapsiperheitä palveleva perhekeskus, joka on usean ihmisen työpaikka.

Ja vielä lopuksi, haluan puhua muutaman sanan luonnosta ja ympäristöstä. Kajaanin kaupunginkin tulee osallistua ilmastonmuutoksen hillintään. Heidi Hautala toi viikko sitten terveiset vihreiden puoluevaltuuskuntaan Euroopan parlamentista. EU:ssa puhutaan jo ilmastokatastrofista. Aikaa on vähän, ja valtavasti pitäisi tapahtua. Keinot ja teknologia on olemassa, kyse on tällä hetkellä tahdosta, tekemisestä ja päätöksistä.

Kajaanin kaupungilla on oma ilmastostrategia, jossa on mietitty toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Toimenpiteitä on ainakin tekniselle puolelle, Vedelle, Mamsellille ja Pietarille. Mutta ne eivät paljoa paperilla lämmitä. Niitä pitää toteuttaa. Joitain toimenpiteitä talousarvioon näyttää päätyneen – esimerkiksi vuosittainen 1-2 % energiansäästötavoite, Vedellä ilmastostrategian maininta; tai Loisteella panostaminen uusiutuvan energian tuotantoon. Ilmastonmuutoksen hillintää edistää myös talousarvioon kaupunginhallituskäsittelyssä yksimielisesti lisätty linjaus puurakentamiseen panostamisesta. Kiitos kaunis yhteisymmärryksestä.

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi meidän tulee huolehtia lähiympäristöstämme: metsistä ja vesistä. Luonto on Kainuun, ja Kajaanin, vahvuus. Mutta vain, jos siitä huolehditaan. Hakkuuaukko ei virkistä. Eikä järviä saa pilata. Mutta mahtuu tänne niitä hakkuuaukkojakin, ja teollisuutta. Kunhan asiat tehdään kunnolla.

Hyvät kuulijat, näillä ajatuksilla on hyvä suunnata uuteen vuoteen – jahka tuosta jäähalliasiasta saadaan ratkaisu aikaan. Ensi vuonna päivitetään sekä Kajaanin elinkeino-ohjelma että kaupunkistrategia. Muuttunut tilanne kasvun & työllisyyden suhteen sekä vastattavat haasteet niin koulutuksessa, osaamisessa, hyvinvoinnissa kuin maapallon kestävyydessäkin ovat strategiatyölle erinomainen pohja. Ennen kuin ryhdytään suuremmin toimeen kaupungin tulevaisuuden visioinnin suhteen, haluan toivottaa ihanaa joulunaikaa kaikille tasapuolisesti!

Share Button