Vaalikonevastauskoontia


Pitäisikö EU:n säätää lentovero?
Pitäisikö uudet bensa- ja dieselautot kieltää?
Pitäisikö Venäjä-pakotteista luopua?

Lukuisia hyviä kysymyksiä saimme vastattaviksi vaalikoneissa. Tässä koonti vastauksistani.

 

EU:n on kiellettävä uusien pelkästään bensalla tai dieselillä kulkevien autojen myynti vuoteen 2030 mennessä. Täysin samaa mieltä Uusien polttomoottoriautojen kielto 2030-luvun alussa EU:ssa ohjaa autoteollisuutta kehittämään vähäpäästöisempiä autoja. EU:n autoteollisuus on valitettavan hidas uudistumaan, joten voimakas poliittinen ohjaus on siksi tarpeen.

Tärkeä pointti: tässä ei olla kieltämässä nykyisten polttomoottoriautojen käyttöä. Ja siirtymäaika on pitkä. Polttomoottoriautoilla ajetaan vielä 2040-luvullakin.

Nyt on kuitenkin tärkeää saada vähäpäästöisten autojen tuotekehitys kunnolla käyntiin. Ja siinä tällainen uusien autojen myyntikielto on tehokas.

 

EU-maiden tulisi säätää yhteinen lentovero. Täysin samaa mieltä Lentoliikenne tuottaa tällä hetkellä noin 4 % kasvihuonekaasupäästöistä – eli se ei sinänsä ole iso päästölähde. Lentoliikenteen ongelma on kuitenkin se, että se kasvaa koko ajan. Lentoliikenteen määrän on arvioitu jopa tuplaantuvan 15 vuodessa. Lisäksi iso osa lennoista on lyhyen matkan lentoja, jotka voisi aivan hyvin kulkea esimerkiksi junalla.

Siksi Euroopan laajuinen lentovero pitää ottaa käyttöön. Se hillitsee etenkin lentoliikenteen kasvua ja ohjaa investointeja ja kulkemista radoille sekä etäyhteyksien kehittämiseen.

 

EU-jäsenyys maksaa suomalaisille liikaa. Täysin eri mieltä EU:n nettomaksu jokaista suomalaista kohti on noin 50 euroa vuodessa. Tämä ei ole lainkaan liian iso summa maksaaksemme yhtenäisestä markkina-alueesta, yhtenäisestä säätelystä ja vapaasta liikkuvuudesta. Saatika maksaaksemme siitä, että Euroopassa on rauha tai siitä, että saamme ilmastonmuutoksen hillittyä. 

 

Venäjän-vastaisia pakotteita on kevennettävä. Täysin eri mieltä Talouspakotteet asetettiin Krimin miehityksen seurauksena. Jos Venäjä on tulossa Krimin suhteen jotenkin vastaan, sitten talouspakotteista voi ruveta luopumaan.

Suomessa talouspakotteiden seuraukset iskivät etenkin maidontuotantonsektorille, ja pienensivät viljelijöiden yrittäjätuloa. Tähän pitää löytää ratkaisuja, jotta viljelyn kannattavuus paranee. Esimerkiksi pidemmälle jalostetut lisäarvotuotteet, parampi omistajaohjaus elintarviketeollisuudesta, kaupan duopoliin puuttuminen sekä laadukkaiden elintarvikkeiden vienti.

 

EU:n pitää rangaista taloudellisesti jäsenvaltioita, jotka rikkovat unionin yhteisiä arvoja. Täysin samaa mieltä Jollain lailla yhteisiä sääntöjä sekä oikeusvaltioperiaatetta rikkovia jäsenmaita pitää pystyä sanktioimaan. Käytännössä aloitetaan varoituksilla. Maiden, jotka varoitusten jälkeenkin rikkovat yhteisiä sääntöjä tai oikeusvaltioperiaatteita, aluekehitystukien määrää vähennetään.

Hankalaksi tämän asian tekee se, että maiden tilanne tuskin paranee merkittävästi EU-tukien poistamisella. Päinvastoin – se voi mennä jopa huonompaan suuntaan.

Kuitenkin, jollain tavalla yhteiset säännöt pitää asettaa, niiden noudattamista valvoa ja rikkomisesta sanktioida.

 

Maataloustukia pitää ohjata niin, että karjankasvatus EU:ssa vähenee. Jokseenkin samaa mieltä EU:n maataloustuet suoraan eivät ohjaa enempään tai vähempään karjankasvatukseen, koska tukia myönnetään sekä suoraan peltohehtaarien määrään mukaan että ympäristön tilan parantamiseen ja maaseudun kehittämiseen.

Maatalouspolitiikassa on olennaista vähentää eläintuotteiden kulutusta, koska eläintuotanto kuormittaa ympäristöä enemmän. Keinoina tähän ovat esimerkiksi menekinedistämistukien poistaminen sekä eläintuoteveron käyttöönotto. Vieläpä niin, että mitä paremmin eläin on voinut sitä pienempi vero on. Tällöin kulutus ei ohjaudu kohti halpoja eläintuotteita, joiden tuotannossa eläinten hyvinvointi on usein kärsinyt.

Maatalouspolitiikan iso kuva on myös se, että tukia pitää suunnata ympäristön tilan parantamiseen (esimerkiksi peltojen hiilensidontaan) sekä maaseudun kehittämiseen. Ja vähentää suoria hehtaarisidonnaisia tukia. EU komissio esittää juuri päinvastaista, joten tässä on iso vääntö käytävänä.  

Share Button