Valtuustoaloite: Ysin aamut


Lasten ja nuorten hyvinvointi puhuttaa usein ja sitä halutaan parantaa monin eri tavoin. Terveelliset elämäntavat ovat keskeinen hyvinvointia parantava tekijä, ja riittävä uni näissä elämäntavoissa yksi kivijalka.

Ihmisten vuorokausirytmeissä on luontaista vaihtelua, ja sen lisäksi nuorilla vuorokausirytmi tutkitusti vielä viivästyy. Tästä huolimatta Kajaanissa koulut alkavat pääsääntöisesti kahdeksalta.

Koulujen alkamisajassa on kuntakohtaista vaihtelua. Kuitenkin jo vuonna 2015 valmistuneessa opetus- ja kulttuuriministeriön ’Innostava koulupäivä’ -selvityksessä ehdotettiin koulujen alkamisajaksi kello yhdeksää. Selvityksessä todetaan: ”Suomalaisen koulun nykyinen tavanomainen päivärytmi varhaisine aloitusaikoineen on peräisin maatalousvaltaiselta ajalta. Elämän rytmi on monessa suhteessa ja monista syistä nykyisin erilainen kuin tuolloin. Oppituntien aloitusajan myöhentäminen osoittaisi koulun sopeutumista yhteiskunnan muutokseen ja tietoon lapsen biologisen rytmin ja oppimisen välisistä yhteyksistä.”

Aikaiset aamut ovat etenkin nuorille haastavia ja vaikuttavat negatiivisesti oppimiseen sekä jaksamiseen. Lisäksi on tärkeä muistaa myös kuljetusoppilaiden tilanne, koska heidän koulupäivänsä voi alkaa todella aikaisin. Kajaanin nuorisovaltuuston mielestä nämä näkökohdat ovat tärkeitä ja nuva kannattaakin koulujen alkamisajan myöhentämistä yhdeksään.

Aloitetta tehdessä tunnistamme, että nykyisten, totuttujen käytäntöjen muuttaminen voi olla haastavaa. Mutta näemme kuitenkin, että koulupäivien myöhentämisestä saatavien höytyjen vuoksi siihen kannattaa ryhtyä. Erityisesti on tärkeää myöhentää koulujen aloitusaikaa nuorille, eli yläkoulujen ja toisen asteen oppilaille. Alakoululaisten osalta on syytä huomioida perheiden tilanne laajemmin ja pohtia, mikä on alakoulujen sopiva aloitusajankohta.

Ehdotammekin, että Kajaanin kaupunki ryhtyy valmistelemaan ysin aamuja yläkouluihin ja toiselle asteelle.

Kajaanissa 7.11.2022.

Share Button