EU:n tulee edistää maaseudun ja maatalouden elinvoimaa sekä kokonaiskestävyyttä


EU:n aluepolitiikka on erityisen tärkeää harvaan asutulle Suomelle sekä maaseutuvaltaisille alueille, kuten Salon seudulle. EU:n aluepolitiikka vaikuttaa siihen, miten alueellinen kehitys ja tasa-arvo toteutuvat eri puolilla Eurooppaa. Vaikka aluepolitiikka on äänestäjän näkökulmasta hyvin tärkeää, se uhkaa toistuvasti jäädä muiden teemojen varjoon.

Suomalaiset alueet tarvitsevat EU:lta kokonaisvaltaista lähestymistapaa maaseudun kehitykseen. Kehityksessä tulisi ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyvät näkökohdat ja edistää samalla paikallisten asukkaiden osallisuutta.

Myös maatalouspolitiikka on iso Euroopan Unionia koskettava asia – käytetäänhän noin 40 % EU:n budjetista maataloustukiin. Maatalouspolitiikkaa vaatii uudistamista:ruoantuotannon kannattavuutta tulee parantaa. Ratkaisu on paikallisten elintarvikejärjestelmien synnyttäminen, mikä tarkoittaa, että tuottaminen, jalostus, kuljetus ja kulutus hoidetaan paikallisesti. EU:n tulisi ohjata koko ruokaketjua kestävämmäksi ja tukea paikallista tuotantoa.

Alueiden arkeen EU:n maatalouspolitiikalla on suora vaikutus. Kestävä maatalous tarkoittaa ilmastopositiivista tulevaisuutta, vihreään siirtymään liittyvää tukea tiloille sekä toimeentuloa tuottajille. Samalla tulee varmistaa ruoantuotannon huoltovarmuus sekä omavaraisuus.

Pandemian aikana useat ihmiset muuttivat kaupungeista väljemmille alueille kaikkialla Euroopassa. Elämänlaatua pienissä kaupungeissa ja kylissä tulee jatkossakin parantaa satsaamalla yrittämiseen, innovaatiotyöhön sekä viihtyisien asuinympäristöjen luomiseen. Hyvän tulevaisuuden varmistamiseksi tarvitaan edellytyksiä asumiselle ja työskentelylle.

Erityisen tärkeää tulevaisuudessa on nuorten tarpeiden huomioiminen. Moni maaseudun nuori muuttaa koulutuksen ja elämänkokemuksen perässämuualle, kuten suuriin kaupunkeihin tai toiseen maahan. Lähteminen itsessään ei ole ongelma, vaan se, jos nuorelle ei jää myönteistä mielikuvaa kotiseudusta, jolle voisi myöhemmin palata. Ikääntyvässä Euroopassa on luotava ohjelmia ja aloitteita, joilla lisätään nuorten vaikutusmahdollisuuksia omalla alueellaan, tarjotaan mahdollisuuksia hyvään koulutukseen, taitojen oppimiseen, yrittäjyystukeen ja kulttuuritoimintaan.

Niina Ratilainen
EU:n alueiden komitean jäsen (vihr.)
Eurovaaliehdokas
Turku

Silja Keränen
Vihreiden varapuheenjohtaja
Eurovaaliehdokas
Kajaani


Kirjoitus on julkaistu Salon Seudun Sanomissa 8.5.2024.

Share Button

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.