Eurovaaliehdokkaana


On hienoa olla yksi vihreiden eurovaaliehdokkaista. Meillä on todella kova – monipuolinen ja osaava – lista. Eri puolilta maata, erilaisia taustoja. Todella huippu porukka.

Oma mielenkiintoni EU-asioissa suuntautuu luonnollisesti maa- ja metsätalouspolitiikkaan. Vihreiden maatalousohjelmassa otimme kantaa myös EU:n maataloustukipolitiikkaan. Joten olen todella mielelläni mukana keskustelemassa EU:n maatalouspolitiikan tulevaisuudesta.

Samoin metsäpolitiikka on todella lähellä sydäntä. Vaikka sitä ei EU:ssa ihan suoraan käsitelläkään, liippaa se etenkin ilmastopolitiikkaa keskeisesti: energiantuotanto ja hiilinielut.

Maa- ja metsätalousasioiden lisäksi minulta löytyy EU-osaamista myös töiden puolelta. Olen lähes koko tähänastisen työurani, eli noin kymmenen vuotta, tehnyt töitä EU:lle tai EU-asioiden parissa. Ensin olin töissä Euroopan kemikaalivirastossa huolehtimassa siitä, että kemikaalien rekisteröinti onnistuu. REACH-asetuksen ensimmäinen rekisteröintimääräaika oli juuri silloin. Tulipahan kemikaalivirasto-työrupeaman aikana tutustuttua myös muuhun EU:n kemikaalilainsäädäntöön – etenkin kemikaalien vaarallisuusluokittelua ja pakkausmerkintöjä koskevaan CLP-asetukseen.

Kajaaniin muutettuani olen ollut töissä Kainuun Edulla ja tehnyt kansainvälisiä, komission suoraan rahoittamia, hankkeita. Käytännössä siis INTERREG IVC, BSR ja EUROPE. Näissä projektitöissä on tullut tutuksi eri aihepiirit digitalisaatiosta materiaalitutkimukseen ja tietysti EU:n aluekehitys-, koheesio- ja innovaatiopolitiikkakin.

Näistä taustoista nähden on todella hienoa olla ehdolla. Tämän kevään kahtien vaalien – eduskunta- ja eurovaalien – suhteen toki prioriteettini on eduskuntavaaleissa. Niihin satsaan ihan täysillä. Eurovaaliehdokkuutta en ollut edes ajatellut, kunnes puolueen puolelta ruvettiin kyselemään ehdokkaaksi. Siinä vähitellen ajatus alkoi kääntyä ja totesin, että on mukava päästä keskusteluun mukaan noista edellä mainituista substanssiaiheista – ja toki laajemminkin Euroopan unionin ja eurooppalaisen yhteistyön tulevaisuudesta.

Minusta EU:ta tarvitaan edelleenkin – Euroopan unioni perustettiin takaamaan rauha maanosassamme. Tämä asia on edelleenkin tärkeä, kuten myös taloudellinen yhteistyö jäsenmaiden välillä sekä isoihin globaaleihin haasteisiin vastaaminen. Ilmastonmuutos ja kuudes sukupuutoaalto näistä globaaleista ympäristöhaasteista merkittävimpinä. Niiden taklaamiseen tarvitaan yhteistyötä.

Oulun vaalipiirin alueelta on ehdokkaana myös puolueemme varapuheenjohtaja, kalajokinen Hanna Halmeenpää. Sovimme Hannan kanssa, että teemme yhteistä kampanjaa ja kokoamme yhteisen tukiryhmän. On todella mukava tehdä EU-vaaleja yhdessä noin osaavan, fiksun ja vieläpä mukavan ihmisen kanssa. Hyvä tästä tulee.

Share Button