Hillintää hakkuuhimoihin!


Hämeenlinnan kaupunki meinaa tehdä avo- ja siemenpuuhakkuita Evon retkeilyalueella. Evolla, joka on valtakunnallisesti tunnettu ja arvostettu retkeilyalue. Minäkin olen viettänyt siellä useita kymmeniä öitä teltassa partioleireillä.

Meillä Kajaanissa kaupunki meni tekemään harvennushakkuita mahdollisesti Metso-suojelukelpoiseen alueeseen, jonka metsäsuunnitelma oli vielä nähtävillä. Päätöstä metsien käytöstä ei oltu vielä tehty, kun jo hakattiin.

Metsähallitus on parturoinut suojelualueiden vierimetsiä tai virkistyskäyttöalueita Suomussalmella, Kajaanissa, Puolangalla ja Kuhmossa. Menipä yhdessä hakkuussa ’vahingossa’ heidän hyvin tiedossa ollutta liito-oravametsääkin.

Näitä esimerkkejä on ympäri Suomen. Ja se on todella surullista.

Ennen näihin asioihin perehtymistä, ajattelin joskus, että luonnonsuojelijat vouhkaavat turhasta. Kun näihin lukuisiin tapauksiin – etenkin täällä Kainuussa – olen perehtynyt, ei vouhkaaminen ole ollut turhaa.

Aivan liikaa esiintyy huonoa hallintoa, selvää piittaamattomuutta ja pelkkien pikaisten puunmyyntitulojen maksimointia. Näin se valitettavasti on.

Sitten on ihmisiä ja tahoja, jotka hoitavat asiansa esimerkillisesti. Heille siitä iso kiitos. Esimerkiksi UPM oli esitellyt ja kerännyt mielipiteitä Ärjän hakkuusuunnitelmasta hyvissä ajoin ennen hakkuita.

Kajaanissakin edellisellä metsäsuunnittelukierroksella saatiin lopulta kaikkia tyydyttävä lopputulos.

Yksityismetsien puolella metsänomistajan näkemyksiä kuunnellaan ja metsäsuunnitelmassa toiveet otetaan erinomaisesti huomioon.

Koitan kovasti miettiä, miksi näin ei aina ole. Pelätäänkö luonnonsuojelijoita liikaa. Eikö ole totuttu keskustelemaan metsänhoidosta ja hakemaan kompromisseja. Eikö nähdä metsää puilta ja metsien monia muitakin arvoja kuin puuntuotanto.

Metsähallituksessa paikallisten metsäkiistojen ennaltaehkäisy on onneksi otettu tosissaan. Vuoden verran metsähallitus on käynyt luonnonsuojelijoiden kanssa vuoropuhelua talousmetsiensä hoidosta. Esimerkillistä toimintaa, josta iso kiitos ja hatunnosto.

Moni hakkuukiistoista on yhteisesti omistetuilla mailla: kaupunkien, kuntien ja valtion omistamissa metsissä. Juuri julkisen toimijan pitäisi nähdä metsien muukin arvo kuin puuntuotanto.

Metsien retkeily- ja virkistyskäyttö parantavat ihmisten terveyttä, lisäävät alueen vetovoimaa, vähentävät terveyspalveluiden tarvetta sekä lisäävät matkailijoiden määrää.

Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunki hyötyy valtavasti tunnetusta ja mahtavasta Evon retkeilyalueesta. Mitä jos hakkuiden sijaan Evolle touhuttaisiin kansallispuisto?

Täytyy vielä varmuuden vuoksi todeta, että minusta metsien talouskäyttö, puuntuotanto ja hakkuut ovat hyvä asia. Puu on erinomainen materiaali moneen ja metsäsektorin työpaikat ovat tärkeitä. Tämä kaikki edellyttää hakkuita.

Mutta hakkuita ei pidä toteuttaa missä tahansa tai millä tavalla tahansa. Metsätalouden imagon vuoksi onkin todella tärkeää hillitä hakkuuhimoja arvokkaissa kohteissa. Nyt nämä muutamien aiheuttamat hakkuukiistat haittaavat koko alan toimintaa.

Share Button