Nuorten naisten Kainuu


Seppo Turusella vaikutti kolumnissaan (KS 11.11.2020) olevan aikamoinen Mitäpä se hyvejää -asenne. Kyse oli Kajaanin kaupungin ja Kainuun liiton feministisen elinvoimapolitiikan pilotista. Pilotin taustalla on se, että Kainuussa on huomattavan paljon vähemmän nuoria naisia kuin nuoria miehiä.
 
Tulevaisuus ei ole läheskään niin toivoton kuin Turunen kolumnissaan maalailee.
 
Tällä hetkellä nuoria naisia on pääsääntöisesti enemmän suurissa kaupungeissa, ja isojen kaupunkien ulkopuolella on nuorten miesten enemmyys. Kuitenkin, poikkeuksiakin löytyy. Esimerkiksi Kittilässä on yhtä paljon nuoria naisia ja nuoria miehiä. Sitä selittänee tasapuolinen elinkeinorakenne kaivostoiminnasta matkailuun.
 
Asiaan on kannattaa tarttua ja elinvoimaa tarkastella nuorten naisten näkökulmasta. Niitä näkökulmia on muutama.
 
Ensinnäkin, Kainuun elinkeinopoliittisissa painotuksissa on tarkastelun paikka. Panostamme pääsääntöisesti miesvaltaisiin aloihin biotaloudesta, kaivoksiin ja ICT:hen. Myös naisvaltaiset alat – esimerkiksi matkailu, palvelukeskukset ja hyvinvointi – tarvitsevat merkittäviä panostuksia.
 
Maakunnan koulutusrakenteella on väliä ja yliopistotasoisen peruskoulutuksen puute on toki Kainuun suuri heikkous ja OKL:n lähtö oli kova isku. Opettajankoulutuksen palauttaminen olisikin tärkeää.
 
Kajaanin Ammattikorkeakoulun koulutustarjonta on onneksi aika monipuolinen. Insinöörien ja sairaanhoitajien lisäksi koulutetaan mm. matkailu-, liikunta-, hyvinvointi- ja liiketalousalan ammattilaisia. Ja ensi syksystä alkaen myös sosionomeja.
 
Nais- ja miesvaltaisista aloista puhuminen on ikävää, mutta sillä on vahva todellisuuspohja. Työmarkkinamme ovat hyvin segregoituneet eli jakautuneet naisten ja miesten aloihin. Segregaation purkaminen on olennaista.
 
Ja lopuksi vielä yksi asia: ilmapiirin sekä veto- ja pitovoimatekijöiden tärkeys. Paluu- ja uusmuuttajien houkuttelu on olennaista ja siinä ilmapiirillä on väliä. Luodaan siis mukavaa, suvaitsevaa, uskaltavaa ja tulevaisuuteenkatsovaa ilmapiiriä. Mitäpä se hyvejää -asenteella ei pitkälle pötkitä.
 
Silja Keränen
Paluumuuttaja kesältä 2012, diplomi-insinööri
Kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Kajaani

—–
Julkaistu Kainuun Sanomissa 13.11.2020

Share Button