Ylimitoitettuja ennusteita kaupan tilantarpeen kasvussa


Kainuun liitto tekee kaupan vaihemaakuntakaavaa, eli ts. kaavoittaa maakunnan tasolla kauppaliikkeiden sijaintia. Kaavavalmistelu käynnistettiin keväällä, ja nyt ’Lähtökohdat ja tavoitteet’ -dokumentti on kommenteilla, dl perjantai 29.11.2013.

Näyttökuva 2013-11-26 kello 19.22.00

Lisää löydät liiton nettisivuilta: http://kainuunliitto.fi/uutiset.html?89

Hyvä, että tehdään ja vaikuttaa asianmukaiselta. Paitsi, ennusteet siitä kuinka paljon kaupan tilantarve kasvaa vuodesta 2012 vuoteen 2030 ovat ihan huimia. Vaihtoehdossa 1. tilantarve kasvaa 194 000 k-m2 (kerros-neliömetri) 324 000 k-m2 – eli 67 %. Vaihtoehdossa 2. vuonna 2030 tilaa tarvittaisiin 366 000 k-m2. Tällöin kasvua olisi 89 %.

Kun kasvuennusteet ovat näin suuret (käytännössä toteutumattomat, ottaen huomioon myös todennäköisen verkkokaupan kasvun), ei kaava tule juurikaan ohjaamaan rakentamista. Nythän kaavoitetaan alueita kaupalle todella paljon yli todellisen tarpeen, jolloin jokaiselle varmasti löytyy sopiva rakennuspaikka eikä kaava käytännössä ohjaa kauppaliikkeiden sijainteja.

Share Button