Ilmastotoimet tehtävä oikeudenmukaisesti


Ei ole oikein, että jo muutenkin haastavassa asemassa olevat ihmiset joutuisivat entisestään vaikeampaan tilanteeseen ilmastotoimien vuoksi. Asia on erityisen tärkeä meillä Kainuussa, kun välimatkat ovat pitkät ja toisaalta keskimääräinen tulotaso alhaisempi kuin Suomessa keskimäärin.

Joku saattaa ehdottaa ilmastotoimien lykkäämistä ja hiilineutraaliustavoitteen siirtämistä kauemmaksi tulevaisuuteen. Se ei kuitenkaan ole järkevää. Hiilineutraaliustavoite on asetettu sen mukaan, että maapallon keskilämpötila ei nouse liikaa. Sillä on vahva luonnontieteellinen perusta. Suomen tuleekin ajaa kansainvälisillä foorumeilla sitä, että muut maat sitoutuvat vastaavaan tavoitteeseen – eikä ruveta löysentämään omia tavoitteita.

Lisäksi on tärkeä ymmärtää, että suomalainen teollisuus on vahvasti nykyisen, kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitteen takana. Teollisuuden lobbarit näkevät vihreän siirtymän merkittävänä liiketoimintamahdollisuutena. He eivät halua, että Suomi löysentää ilmastotavoitteitaan. On aika hauska, että vihreänä poliitikkona voi olla teollisuuden kanssa täysin samaa mieltä.

Ilmastotoimia siis tarvitaan. Olennaista onkin tehdä ne oikeudenmukaisesti.

Vihreät ovat ehdottaneet energiarahaa, jolla energian nousevia kustannuksia pystytään kompensoimaan suoraan esimerkiksi maaseudulla asuville pienituloisille, myös työssäkäyville pienituloisille. Tällä hallituskaudella on tuettu kotitalouksien energiaremontteja ja öljylämmityksestä luopumista sekä sähköautojen hankintaa.

Pikapuoliin pitäisi tulla käyttöön valtion takaamat energiaomavaraisuuslainat, jotka osaltaan voivat helpottaa sähköauton hankintaa tai energiaremontteja.

Lisäksi tavanomaisemmat sosiaali- ja aluepolitiikkatoimet edesauttavat myös ilmastotoimien oikeudenmukaisuudessa.

On myös hyvä huomata, että vihreä siirtymä on meille maakunnille todella merkittävä elinkeinomahdollisuus. Kainuussa esimerkiksi junat ja ratikat, puutalot, akkukemikaalit, uusiutuva energia ovat osa meidän elinkeinorakennetta jo nyt. Niiden vahvistaminen entisestään parantaa monen kainuulaisen taloudellista tilannetta aika suoraan.

Ilmastotoimia ei siis pidä laittaa tauolle, vaan varmistaa niiden oikeudenmukainen toteuttaminen.


Kirjoitus julkaistu Kainuun Sanomissa 29.3.2023.

Share Button