Hallitusohjelma-analyysi


Tänään julkaistu hallitusohjelma.

Ja minun pikaisesti laatimani nelikenttä, olkaa hyvä.

Vahvuudet
– Selkeä ja konkreettinen ohjelma
– Haittaverojen lisääminen ja verotuksen ohjaaminen kohti vähäpäästöisiä energianlähteitä
– Sotessa painopiste ennaltaehkäisyyn
– Perustulokokeilu!
– Osatyökykyisten työllistymistä parannetaan
– Liikennepolttoaineissa siirtymä uusiutuviin biodieseliin, -etanoliin ja –kaasuun
– Puurakentamista estäviä/haittaavia rakennusmääräyksiä puretaan
– Uusi kansallispuisto (Hossa?!)
– Erilaisten asioiden ennakkoluuloton kokeilu
– Maahanmuutto on nähty myös mahdollisuutena eikä pakolaisten määrää olla leikkaamassa
Heikkoudet
– Maapallon suhteen velaksi eläminen ja sen luomia haasteita (ilmastonmuutos , luonnonvarojen ylikulutus ja monimuotoisuuden heikkeneminen) ei ole huomioitu riittävästi!
– ”Työikäisten mahdollisuutta omaisten hoitamiseen lisätään” tarkoittaa, että työikäiset naiset ottavat enemmän hoivavastuuta ikääntyvistä vanhemmistaan. Naisten ura- ja ansiokehitys heikkenee.
– Turve on edelleen kuvioissa mukana. Siitä pitäisi luopua.
– Biotalousbuumissa ’tehostetaan’ metsien käyttöä monimuotoisuus ja vesistövaikutukset unohtaen
– Vapaaehtoisuuteen perustuva luonnonsuojelu ei turvaa monimuotoista luontoa.
– Arktisen alueen hyödyntäminen ei ole kestävää kehitystä.
Uhat
– Työmarkkinajärjestöt eivät hyväksy kaavailtuja muutoksia (= heikennyksiä) työlainsäädäntöön -> Lakkoilua
– Ympäristöpolitiikan kunnianhimon puutteessa jäämme jälkeen itse asioissa sekä vihreän teknologian viennissä
– Koulutuksen leikkaukset rapauttavat suomalaisten osaamista ja tasavertaisuutta
– Eurot, kasvu & työllisyys jyräävät ja välittäminen sekä humanismi unohtuvat
– Oikeudenmukaisuuden tuntu häviää, kun omaisuuden sukupolvenvaihdokset helpottuvat mutta mm. kehitysavusta & koulutuksesta leikataan
– EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien lukukausimaksut heikentävät suomen kielen asemaa koulutuksessa ja vähentävät suomalaisten kansainvälistymistä
Mahdollisuudet
– Talous saadaan kasvuun
– Päätöksenteon selkeys ja ennustettavuus sekä hallituspuolueiden hyvä yhteistyö lisäävät luottamusta politiikkaan
– Sotesta saadaan hyvä ja toimiva kokonaisuus, jossa toteutuvat niin demokratia, kustannustehokkuus kuin hyvinvoinnin lisääntyminen
Share Button