Fiksu metsäpolitiikka


Metsissä hillitään ilmastonmuutosta, vaalitaan luonnon monimuotoisuutta ja myös tuotetaan puuta teollisuudelle. Näiden yhteensovittamisessa on EU avainasemassa.

Vaikka EU:lla ei ole olekaan metsäpolitiikan toimivaltaa, koskettaa EU:n luonto-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka monelta osin myös metsiä. Metsien käyttö ja hoito ei ole ekologisesti kestävällä tasolla, vaikka Suomessa jotkut kovasti puhuvatkin kestävästi metsätaloudesta. Sitä se ei ole, koska metsäluonnon monimuotoisuus heikkenee jatkuvasti ja koska hiilinielutaso on romahtanut. 

Metsätalous on täysin mahdollista saada myös ekologisesti kestävälle tasolle samalla teollisuuden puuntuotanto turvaten. Ekologisesti kestävä metsien käyttö on lopulta koko Suomen metsäsektorin taloudellinen etu. Sitä kautta tulee myös uusia tulonlähteitä metsänomistajille ja insentiivi metsäteollisuudelle kehittää uusia korkean lisäarvon biotuotteita. 

Jos jostain, niin metsistä olen kirjoittanut ihan valtavasti. Koita pärjätä, löydät kirjoitukset täältä

     

Share Button