Vahva Euroopan Unioni


Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa tarvitaan vahvaa ja yhtenäistä Euroopan unionia. Ei vain paperilla, vaan aitona, kestävää tulevaisuutta rakentavana läntisenä arvoyhteisönä.

EU perustettiin aikoinaan taatakseen rauhan Eurooppaan. Harmillisesti tämä on ajankohtaista edelleen, kun Euroopassa käydään sotaa. Turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta vahva EU on Suomen kannalta mitä olennaisin asia. On selvää, että Venäjä haluaa heikentää Euroopan unionia eri tavoin – esimerkiksi tukemalla EU:ta hajottavia radikaalioikeistoon kuuluvia puolueita. 

Suomen kaltaisen pienen jäsenmaan etu on vahva, yhtenäinen ja hyvin toimiva Euroopan unioni. Se on meidän talouden ja elinkeinoelämän kannalta merkityksellistä, koska EU:n myötä meidän sisämarkkinat laajenivat viiden miljoonan asukkaan sisämarkkinoista päälle 400 miljoonan asukkaan sisämarkkinoiksi. 

EU on myös vahva luonnon turva ja kunnianhimoisen globaalin ilmastopolitiikan edistäjä. EU kirittää ilmastoneuvotteluja ja vaatii muitakin tekemään. Tässä ekologisen kriisin aikana, jolloin elämme selvästi maapallon kannalta kestämättömästi, monia muutoksia tulee tehdä. EU on niissä oikea taho – silloin tekemisten vaikuttavuus on riittävää ja toisaalta samalla varmistetaan elinkeinojen edellytykset, kun pelikenttä on sama koko EU:n alueella. 

Lue lisää kirjoituksistani EU:sta.

      

Share Button