Uusi sykäys naisnäkökulmapilottiin


Muutama vuosi sitten Kainuun liitto ja Kajaanin kaupunki olivat aktiviisia edelläkävijöitä naisnäkökulman tuomisessa aluekehittämiseen. On nimittäin todettu, että nuoret naiset ratkaisevat aluekehityksen suunnan. Ja meillä Kainuussa tilanne on tästä näkökulmasta hyvin haastava: nuoria naisia on huomattavasti vähemmän kuin nuoria miehiä. Samaan aikaan elinkeinorakenne painottuu vahvasti miesvaltaisiin aloihin.

Tähän herättiin, tehtiin pilottiyhteistyötä MDI-konsulttitoimiston kanssa ja saatiin erittäin hyvä toimenpideohjelma. Tätä lähdettiin myös toteuttamaan: naisnäkökulma näkyy Kainuu-ohjelmassa, Kajaanin kaupunkistrategiassa sekä elinvoimaohjelmassa. Lisäksi muutama hanke edistää asiaa, ja maakunnan, kuntien ja muiden tahojen panostukset esimerkiksi kulttuuriin ja matkailuun auttavat myös vahvasti naisnäkökulman eteenpäinviemistä.

Alku on siis ollut hyvä, ja nyt onkin tärkeä varmistaa, että asia ei unohdu ja että toimia tehdään varmasti riittävästi ja fiksusti kohdennetusti.

Kainuun liiton nettisivujen tuoreessa katsauksessa todetaan: ”Vuonna 2022 miehiä oli 1 173 enemmän kuin naisia ja miesten enemmyys on vain kasvanut. Miesten enemmyys korostuu nuorissa ikäluokissa erityisesti 20-24 vuotiaissa. Kolmekymmentä prosenttia 20-24 -vuotiaista naisista lähtee Kainuusta vuosittain. Saman ikäisistä miehistä lähtee 25 prosenttia.”

Naisnäkökulmapilotin loppuraportista poimittuina esimerkiksi seuraavat asiat eivät näytä juuri etenevän:

–  Vakiinnuta sukupuolittain eritellyn datan käyttö työllisyyttä, muuttoliikettä, koulutusta ja hyvinvointia koskevissa tietopalveluissa. Seuraa elinvoimapolitiikkaa koskevia resurssi-, tulos- ja palautetietoja sukupuolittain tai tee tarvittaessa erillisselvitys.
– Imago- ja brändiviestinnän sanoituksen, kuvaston, kohdeilmiöiden ja kanavien viritys naisnäkökulmaan sopiviksi naisraatien ja naisverkostojen kanssa.
– Kaupungin ja maakunnan viestijöiden koulutus tunnistamaan ja ehkäisemään sukupuolittumista ja verkkovihaa.
– Oppilaitosten, opinto-ohjaajien ja TE-palveluiden sukupuolitietoisen ohjauksen ja normitietoisuuden osaamisen vahvistaminen ja jakaminen toimijoiden kesken segregaation purkamiseksi.

Raportti toteaa osuvasti: ”Vaikka puhutaan naisista, puhutaan oikeasti tulevaisuudesta. Elinkeinorakenteen muutos, arvomaailman muutos ja muuttoliikkeen muuttaminen eivät lopulta koske vain naisia, vaan ovat kaikkien Kainuun elinehto. Kaikkea naisnäkökulman työtä ei tarvitse eikä pidä kehystää naisten tai tasa-arvon asiaksi, vaan tulevaisuuden asiaksi, joka koskee kaikenlaisia kainuulaisia, nyt ja tulevaisuudessa.”

Esitämmekin, että Kainuun liitto käynnistää naisnäkökulmapilotin osallistavan ja kattavan seurannan sekä arvioinnin. Ja tämän pohjalta edistää eri tavoin tarpeellisia toimenpiteitä.

—-
Aloite jätetty Kainuun maakuntavaltuuston kokouksessa 12.12.2023 Paltamossa. 

Share Button