Valtuustoaloite: Liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten sekä yhdenvertaisuuden arviointi


Jätettiin Vihreiden valtuustoryhmällä tänään 11.2.2019 Kajaanin kaupunginvaltuustossa valtuustoaloite Liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten sekä yhdenvertaisuuden arvioinniksi 

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tammikuussa 2018 katsauksen sukupuolten tasa-arvon nykytilaan liikunta-alalla. Sukupuolittain eritellyllä tiedolla ja tutkimuksella on olennainen merkitys tasa-arvoisen liikunnan ja urheilun kannalta. ”Tarvitaan tietoa nykytilasta, jotta tasa-arvoa voidaan vaikuttavasti ja oikein kohdistetusti edistää”, sanoo johtaja Tiina Kivisaari opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Määrällisesti tarkasteltuna eri sukupuolten välillä on eroja niin liikunnassa kuin sen johtamisessa ja päätöksenteossa. Objektiivisten mittausten mukaan tytöille kertyy vähemmän fyysistä aktiivisuutta kuin saman ikäisille pojille. Pojat myös liikkuvat enemmän ja intensiivisemmin kuin tytöt. Ero on havaittavissa jo varhaiskasvatusikäisillä, ero on suurimmillaan alakoulussa ja pienenee nuoruudessa. Miehille kertyy enemmän reipasta tai rasittavaa liikuntaa kuin naisille, naisille taas enemmän kevyttä liikuntaa.

Suurin osa sekä tytöistä että pojista harrastaa liikuntaseurassa jossain vaiheessa lapsuuttaan. Organisoidun liikunnan parissa tyttöjä on vähemmän kuin poikia. Tyttöjen poikia vähäisempiä määrä organisoidussa liikunnassa vaikuttaa osaltaan siihen, että naisia on vähemmän alan toimijoina, kuten johtajina ja valmentajina (OKM, Katsaus sukupuolten tasa-arvon nykytilaan liikunta-alalla, 2017 ja 2018).

Sukupuolten välisen tasa-arvon lisäksi on äärimmäisen tärkeä tarkastella lajien välistä yhdenvertaista kohtelua sekä esimerkiksi vammaisille tarjottavien liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien tukemista. Liikuntapalveluissa tuleekin selvittää liikunta- ja urheiluseurojen eri tukimuotojen vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon, lajien yhdenvertaiseen kohteluun sekä erityisryhmien huomioimiseksi. Keskeisin tavoite on lisätä tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Kajaanin kaupunki arvioi liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen (liikunta- ja kulttuurineuvoston myöntämät avustukset sekä kaupunginjohtajan / kaupunginhallituksen myöntämät markkinointiavustukset) sekä tehtyjen liikuntapaikkainvestointien jakauman (euroina) sukupuolten välisen tasa-arvon, eri liikuntalajien välisen yhdenvertaisuuden sekä erityisryhmien tukemisen suhteen.

—–

Pointtina tässä on siis tarkastella, mihin kaupungin liikuntaan käyttämät eurot menevät. Rahaa käytetään:
– Liikunta- ja kulttuurineuvoston myöntämiin avustuksiin
– Liikuntapaikkainvestointeihin
– Kaupunginjohtajan/-hallituksen myöntämiin sponsorointiavustuksiin

On olennaista, että rahaa käytetään tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti ja läpinäkyvästi. Tämänhetkisen ymmärryksen mukaan, liikunta- ja kulttuurineuvoston avustuksissa myöntökriteerit ovat selviä ja avoimesti tiedossa. Sen sijaan liikuntapaikkarakentamisessa on olennaista kysyä, että miksi kaupungin rahoilla rakennetaan joku liikuntapaikka, mutta ei välttämättä toista. Ja sponsorointirahassa sen hakemisen ja myöntämisen avoimuuteen on syytä kiinnittää huomiota. 

Mutta: selvitetään ensin ja päätetään sitten. Tämä aloite on hyvää pohjatietoa Liikunnan olosuhdestratgian päivittämiseksi. 

Share Button